Tag Archive: پروژه مایمو OFDM

فروش پروژه تخمین کانال در MIMO OFDM با تکنیک NRMSE با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2758

عنوان پروژه: فروش پروژه تخمین کانال در MIMO OFDM با تکنیک NRMSE با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تخمین کانال در MIMO OFDM با تکنیک NRMSE با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه کاهش معیار کرست (PAPR) برپایه الگوریتم ترکیبی PTS-PSM در سیستم MIMO-OFDM STBC با نرم افزار MATLAB

کد: 2569

عنوان پروژه: فروش پروژه کاهش معیار کرست (PAPR) برپایه الگوریتم ترکیبی PTS-PSM در سیستم MIMO-OFDM STBC با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 30.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه کاهش معیار کرست (PAPR) برپایه الگوریتم ترکیبی PTS-PSM در سیستم MIMO-OFDM STBC با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تخمین نرخ عبوری سیگنال از MIMO OFDM با نرم افزار MATLAB

كد: 2194

عنوان پروژه: فروش پروژه تخمین نرخ عبوری سیگنال از MIMO OFDM با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تخمین نرخ عبوری سیگنال از MIMO OFDM با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه مایمو 2×2 با الگوریتم LDPC با نرم افزار MATLAB

كد: 2026

عنوان پروژه: فروش پروژه مایمو 2×2 با الگوریتم LDPC با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه مایمو 2×2 با الگوریتم LDPC با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه محاسبه BER برای سيستم 2×2 MIMO OFDM در کانال Rayleigh با نرم افزار MATLAB

كد: 1960

عنوان پروژه: فروش پروژه محاسبه BER برای سيستم 2×2 MIMO OFDM در کانال Rayleigh با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه محاسبه BER برای سيستم 2×2 MIMO OFDM در کانال Rayleigh با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه MIMO OFDM برای ارتباط موبایل WiMAX با نرم افزار MATLAB

كد: 1246

عنوان پروژه: فروش پروژه MIMO OFDM برای ارتباط موبایل WiMAX با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m – mdl

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 55.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه MIMO OFDM برای ارتباط موبایل WiMAX با نرم افزار MATLAB

برای مشاهده دقیق تر عکس روی آن کلیک کنید.

عكس خروجی برنامه

http://www.nn4e.com/namira/1200/1246_1.jpg

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه ارتباط بیسیم MIMO – OFDM با نرم افزار MATLAB

كد: 1142

عنوان پروژه: فروش پروژه ارتباط بیسیم MIMO – OFDM با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 50.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه ارتباط بیسیم MIMO – OFDM با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.