Tag Archive: پروژه متعادل سازی هیستوگرام matlab

فروش پروژه بهسازی تصویر با متعادل سازی هیستوگرام به روش وفقی با نرم افزار MATLAB

كد: 1968

عنوان پروژه: فروش پروژه بهسازی تصویر با متعادل سازی هیستوگرام به روش وفقی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه بهسازی تصویر با متعادل سازی هیستوگرام به روش وفقی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه متعادل سازی هیستوگرام با نرم افزار MATLAB

كد: 1372

عنوان پروژه: فروش پروژه متعادل سازی هیستوگرام با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه متعادل سازی هیستوگرام با نرم افزار MATLAB

این پروژه، حل صفحه 152 مثال 3-6 کتاب پردازش دیجیتالی تصاویر از رافائل گونزالس است.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

عکس 7

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.