Tag Archive: پروژه متلب

فروش پروژه ساختار بهینه رایانش ابری ناهمگون با مدل های یادگیری عمیق با MATLAB

کد پروژه: 3128

عنوان پروژه: فروش پروژه ساختار بهینه رایانش ابری ناهمگون با مدل های یادگیری عمیق با MATLAB

قالب بندی: m – داکیومنت

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 100.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه ساختار بهینه رایانش ابری ناهمگون با مدل های یادگیری عمیق با MATLAB

امروزه شبکه های رایانش ابری به عنوان یکی از مهمترین فناوری های دهه اخیر برشمرده می شود که با توجه به کارایی بالا، در بخش های مختلفی استفاده می شود. منظور از ابر، فضایی است که یک ارائه دهنده خدمات ابری، در اختیار کاربران قرار می دهد تا سایرین بتوانند از طریق اینترنت و حتی آفلاین، به فایل ها دسترسی داشته باشند. مسلما زمانی که از یک ساختار در بازه وسیعی استفاده می شود، چالش های فراوانی نیز در آن ایجاد می گردد. مهمترین بخش در هر ساختار شبکه ای، بحث مصرف انرژی است که بتوان به آن شبکه نشان سبز بودن را اعلان نمود. لذا توان و مصرف انرژی در شبکه های رایانش ابری نیز به عنوان یکی از مهمترین چالش ها، شناخته می شود. روش های متعددی برای کاهش مصرف انرژی در شبکه رایانش ابری وجود دارد. این تحقیق در زمینه بهبود زمان بندی و توازن بار جهت کاهش مصرف انرژی در یک ساختار ناهمگون در ابرهای ترکیبی کار می کند. بهبود زمان بندی و توازن بار یکی از روش های معمول در شبکه های رایانش ابری در دسترسی به داده ها و سیستم های توزیعی است. از آن جایی که شبکه رایانش ابری، به عنوان یک سیستم توزیعی و قابل دسترس برای کاربران شناخته می شود، لذا یک فضای بهینه سازی ایجاد می گردد که می توان به بهبود بهبود زمان بندی و توازن بار جهت کاهش مصرف انرژی در ابر پرداخت. روش پیشنهادی، استفاده از شبکه های عصبی عمیق است.

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3128_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3128_2.jpg

عکس 3

http://www.nn4e.com/namira/3100/3128_3.jpg

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه چاپ و نمایش تصویر Halftone با MATLAB

کد پروژه: 3127

عنوان پروژه: فروش پروژه چاپ و نمایش تصویر Halftone با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 35.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه چاپ و نمایش تصویر Halftone با MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3127_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3127_2.jpg

عکس 3

http://www.nn4e.com/namira/3100/3127_3.jpg

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه ردیابی پرتوهای متوالی انکساری با روش ماتریسی در میکروسکوپ و تلسکوپ با MATLAB

کد پروژه: 3120

عنوان پروژه: فروش پروژه ردیابی پرتوهای متوالی انکساری با روش ماتریسی در میکروسکوپ و تلسکوپ با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 35.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه ردیابی پرتوهای متوالی انکساری با روش ماتریسی در میکروسکوپ و تلسکوپ با MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3120_1.jpg

عکس 2

https://www.nn4e.com/namira/3100/3120_2.jpg

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه ردیابی پرتوهای متوالی انکساری با روش ماتریسی در یک لنز با MATLAB

کد پروژه: 3119

عنوان پروژه: فروش پروژه ردیابی پرتوهای متوالی انکساری با روش ماتریسی در یک لنز با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 35.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه ردیابی پرتوهای متوالی انکساری با روش ماتریسی در یک لنز با MATLAB

عکس خروجی برنامه

http://www.nn4e.com/namira/3100/3119_1.jpg

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه ردیابی اشعه لرزه ای با MATLAB

کد پروژه: 3118

عنوان پروژه: فروش پروژه ردیابی اشعه لرزه ای با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 35.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه ردیابی اشعه لرزه ای با MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3118_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3118_2.jpg

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه ردیابی پرتوهای نوری ساده بر اساس قانون اسنل و معادلات فرنل با MATLAB

کد پروژه: 3117

عنوان پروژه: فروش پروژه ردیابی پرتوهای نوری ساده بر اساس قانون اسنل و معادلات فرنل با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه ردیابی پرتوهای نوری ساده بر اساس قانون اسنل و معادلات فرنل با MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3117_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3117_2.jpg

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه اندازه گیری SNR مبدل آنالوگ به دیجیتال با جیتر ساعت و نویز کوانتیزاسیون با MATLAB

کد پروژه: 3114

عنوان پروژه: فروش پروژه اندازه گیری SNR مبدل آنالوگ به دیجیتال با جیتر ساعت و نویز کوانتیزاسیون با MATLAB

قالب بندی: m – داکیومنت

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه اندازه گیری SNR مبدل آنالوگ به دیجیتال با جیتر ساعت و نویز کوانتیزاسیون با MATLAB

عکس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه انتقال طیف با نویز فاز در شبکه بیسیم با MATLAB

کد پروژه: 3113

عنوان پروژه: فروش پروژه انتقال طیف با نویز فاز در شبکه بیسیم با MATLAB

قالب بندی: m – داکیومنت

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه انتقال طیف با نویز فاز در شبکه بیسیم با MATLAB

عکس خروجی برنامه

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه مدل سازی نویز فاز در حوزه فرکانس با MATLAB

کد پروژه: 3112

عنوان پروژه: فروش پروژه مدل سازی نویز فاز در حوزه فرکانس با MATLAB

قالب بندی: m – داکیومنت

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه مدل سازی نویز فاز در حوزه فرکانس با MATLAB

عکس خروجی برنامه

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه نرخ کانال چند مسیره انتخابی فرکانس برای سیگنال همدوس برپایه OFDM در ماهواره با MATLAB

کد پروژه: 3106

عنوان پروژه: فروش پروژه نرخ کانال چند مسیره انتخابی فرکانس برای سیگنال همدوس برپایه OFDM در ماهواره با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 40.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه نرخ کانال چند مسیره انتخابی فرکانس برای سیگنال همدوس برپایه OFDM در ماهواره با MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3106_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3106_2.jpg

عکس 3

http://www.nn4e.com/namira/3100/3106_3.jpg

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.