Tag Archive: پروژه مخزن آب فازی matlab

فروش پروژه شبیه سازی مخزن آب با استفاده از منطق فازی با نرم افزار MATLAB

كد: 757

عنوان پروژه: فروش پروژه شبیه سازی مخزن آب با استفاده از منطق فازی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه شبیه سازی مخزن آب با استفاده از منطق فازی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه كنترل ميزان مخزن آب به روش كنترل كننده فازی با نرم افزار MATLAB

كد: 467

عنوان پروژه: فروش پروژه كنترل ميزان مخزن آب به روش كنترل كننده فازی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: الكترونيك – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه كنترل ميزان مخزن آب به روش كنترل كننده فازی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2

عكس 3

 عكس 4

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.