Tag Archive: پروژه مدل سازی صف opnet

فروش پروژه مدل برنامه ریزی صف در شبکه های وایمکس مبتنی بر کیفیت خدمات با نرم افزار OPNet

کد پروژه: 2762

عنوان پروژه: فروش پروژه مدل برنامه ریزی صف در شبکه های وایمکس مبتنی بر کیفیت خدمات با نرم افزار OPNet

قالب بندی: nd.m – prj – seq – ov – ot – ef

دسته: کامپیوتر – OPNet

قیمت: 35.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: OPNet

شرح مختصر:

فروش پروژه مدل برنامه ریزی صف در شبکه های وایمکس مبتنی بر کیفیت خدمات با نرم افزار OPNet

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.