Tag Archive: پروژه منطق فازی matlab

فروش پروژه محاسبه قدرت توربين بادی با منطق فازی با نرم افزار MATLAB

كد: 552

عنوان پروژه: فروش پروژه محاسبه قدرت توربين بادی با منطق فازی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه محاسبه قدرت توربين بادی با منطق فازی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه پيش بينی بورس با منطق عصبی و فازی با نرم افزار MATLAB

كد: 524

عنوان پروژه: فروش پروژه پيش بينی بورس با منطق عصبی و فازی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 50.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه پيش بينی بورس با منطق عصبی و فازی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2

عكس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه پيش بينی بورس منطق عصبی و فازی با انفيس با نرم افزار MATLAB

كد: 523

عنوان پروژه: فروش پروژه پيش بينی بورس منطق عصبی و فازی با انفيس با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 50.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه پيش بينی بورس منطق عصبی و فازی با انفيس با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2

عكس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.