Tag Archive: پروژه نایو بیزین

فروش پروژه شناسایی الگو با مدل طبقه بندی مرز تصمیم گیری بیزین با نرم افزار MATLAB

كد: 2491

عنوان پروژه: فروش پروژه شناسایی الگو با مدل طبقه بندی مرز تصمیم گیری بیزین با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه شناسایی الگو با مدل طبقه بندی مرز تصمیم گیری بیزین با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه طبقه بندی نایو بیزین (Naive Bayesian) به زبان #C

كد: 1750

عنوان پروژه: فروش پروژه طبقه بندی نایو بیزین (Naive Bayesian) به زبان #C

قالب بندی: #C

دسته: كامپيوتر – #C

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه طبقه بندی نایو بیزین (Naive Bayesian) به زبان #C

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه دسته بندی داده با Naive Bayesian با نرم افزار MATLAB

كد: 1621

عنوان پروژه: فروش پروژه دسته بندی داده با Naive Bayesian با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه دسته بندی داده با Naive Bayesian با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.