Tag Archive: پروژه هموارسازی تصویر

فروش پروژه تشخيص دايره با تعیین اندازه در تصویر با تبديل هاف دایره ای با نرم افزار MATLAB

كد: 2114

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخيص دايره با تعیین اندازه در تصویر با تبديل هاف دایره ای با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخيص دايره  =با تعیین اندازه در تصویر با تبديل هاف دایره ای با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه هموار سازی تصویر برای بهبود آستانه گذاری سراسری با روش Otsu با نرم افزار MATLAB

كد: 1856

عنوان پروژه: فروش پروژه هموار سازی تصویر برای بهبود آستانه گذاری سراسری با روش Otsu با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: با تخفیف استثنایی 15.000 تومان!!!

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه هموار سازی تصویر برای بهبود آستانه گذاری سراسری با روش Otsu با نرم افزار MATLAB

نویز می تواند یک مساله ساده آستانه گذاری (Threshold) را به یک مسئله غیر قابل حل تبدیل کند. زمانی که امکان کاهش نویز در منبع وجود ندارد و برای تقطیع از روش آستانه گذاری استفاده می شود، روشی که غالبا برای بهبود عملکرد استفاده می شود، هموارسازی پیش از آستانه گذاری است.

این تمرین برای کتاب پردازش دیجیتالی تصاویر نوشته رافائل گونزالز در فصل 10 و مثال 10-16 می باشد.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.