Tag Archive: پروژه هموارسازی تصویر matlab

فروش پروژه فیلتر مرتبه دوم گوسی پایین گذر جهت هموارسازی تصویر با نرم افزار MATLAB

كد: 1931

عنوان پروژه: فروش پروژه فیلتر مرتبه دوم گوسی پایین گذر جهت هموارسازی تصویر با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه فیلتر مرتبه دوم گوسی پایین گذر جهت هموارسازی تصویر با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه هموار سازی تصویر برای بهبود آستانه گذاری سراسری با روش Otsu با نرم افزار MATLAB

كد: 1856

عنوان پروژه: فروش پروژه هموار سازی تصویر برای بهبود آستانه گذاری سراسری با روش Otsu با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: با تخفیف استثنایی 15.000 تومان!!!

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه هموار سازی تصویر برای بهبود آستانه گذاری سراسری با روش Otsu با نرم افزار MATLAB

نویز می تواند یک مساله ساده آستانه گذاری (Threshold) را به یک مسئله غیر قابل حل تبدیل کند. زمانی که امکان کاهش نویز در منبع وجود ندارد و برای تقطیع از روش آستانه گذاری استفاده می شود، روشی که غالبا برای بهبود عملکرد استفاده می شود، هموارسازی پیش از آستانه گذاری است.

این تمرین برای کتاب پردازش دیجیتالی تصاویر نوشته رافائل گونزالز در فصل 10 و مثال 10-16 می باشد.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.