Tag Archive: پروژه هیدرولوژی matlab

فروش پروژه استاندارد چند متغیره مدل چند شاخصه جهت پیش بینی خشکسالی با نرم افزار MATLAB

كد: 2433

عنوان پروژه: فروش پروژه استاندارد چند متغیره مدل چند شاخصه جهت پیش بینی خشکسالی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: عمران – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه استاندارد چند متغیره مدل چند شاخصه جهت پیش بینی خشکسالی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تخمین رطوبت خاک در زمان نفوذ آب برپایه الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB

كد: 2422

عنوان پروژه: فروش پروژه تخمین رطوبت خاک در زمان نفوذ آب برپایه الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: عمران – MATLAB

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تخمین رطوبت خاک در زمان نفوذ آب برپایه الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه شبیه سازی سیلاب آب با مونت کارلو و هالتون با نرم افزار MATLAB

كد: 1892

عنوان پروژه: فروش پروژه شبیه سازی سیلاب آب با مونت کارلو و هالتون با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: عمران – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه شبیه سازی سیلاب آب با مونت کارلو و هالتون با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه پردازش هیدرولوژیك (پردازش آب) با نرم افزار MATLAB

كد: 1802

عنوان پروژه: فروش پروژه پردازش هیدرولوژیك (پردازش آب) با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m – p

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: با تخفیف ویژه 10.000 تومان!!!

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه پردازش هیدرولوژیك (پردازش آب) با نرم افزار MATLAB

جهت مشاهده بهتر تصاویر، روی آن ها کلیک بفرمایید. خروجی های پروزه بسیار زیاد است. تعداد محدودی از آن را در اینجا قرار داده ایم. یکی از کاملترین پروژه ها در رشته عمران – آب و فاضلاب می باشد که به تشخیص ویژگی های آب در همه فصول با دیتاست آماده و وارد شده به برنامه و همچنین پیش بینی ویژگی های آب می پردازد.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.