Tag Archive: پروژه هیستوگرام تصویر matlab

فروش پروژه بهسازی تصویر با بهسازی هیستوگرام با نرم افزار MATLAB

كد: 2154

عنوان پروژه: فروش پروژه بهسازی تصویر با بهسازی هیستوگرام با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه بهسازی تصویر با بهسازی هیستوگرام با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه بازیابی تصویر با هیستوگرام رنگی با نرم افزار MATLAB

كد: 1378

عنوان پروژه: فروش پروژه بازیابی تصویر با هیستوگرام رنگی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه بازیابی تصویر با هیستوگرام رنگی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.