Tag Archive: پروژه واترمارکینگ تبدیل موجک گسسته

فروش پروژه نهان نگاری یا واترمارکینگ با DWT با نرم افزار MATLAB

كد: 1829

عنوان پروژه: فروش پروژه نهان نگاری یا واترمارکینگ با DWT با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه نهان نگاری یا واترمارکینگ با DWT با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه پنهان سازی متن در تصویر به روش DWT با نرم افزار MATLAB

كد: 1192

عنوان پروژه: فروش پروژه پنهان سازی متن در تصویر به روش DWT با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه پنهان سازی متن در تصویر به روش DWT با نرم افزار MATLAB

در این پروژه پنهان سازی متن در تصویر (image watermarking) به روش تبدیل موجک گسسته (Discrete Wavelet Transform) یا DWT صورت گرفته است.

عكس خروجی برنامه

                                                                                                عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/1100/1192_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/1100/1192_2.jpg

        عکس 3

http://www.nn4e.com/namira/1100/1192_3.jpg

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.