Tag Archive: پروژه پردازش سیگنال

فروش پروژه پردازش صدا – برش، میکس و پخش موسیقی با نرم افزار MATLAB

كد: 654

عنوان پروژه: فروش پروژه پردازش صدا – برش، میکس و پخش موسیقی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه پردازش صدا – برش، میکس و پخش موسیقی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه رمزنگارى، كشف رمز و كاهش حجم فايل صوتى با نرم افزار MATLAB

كد: 595

عنوان پروژه: فروش پروژه رمزنگارى، كشف رمز و كاهش حجم فايل صوتى با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه رمزنگارى، كشف رمز و كاهش حجم فايل صوتى با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه شبیه سازی میزان نویز صدا بر پایه FIR و IIR با نرم افزار MATLAB

كد: 564

عنوان پروژه: فروش پروژه شبیه سازی میزان نویز صدا بر پایه FIR و IIR با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه شبیه سازی میزان نویز صدا بر پایه FIR و IIR با نرم افزار MATLAB

FIR: Finite Impulse Response

IIR: Infinite Impulse Response

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه شبيه سازی سيگنال های DTMF با نرم افزار MATLAB

كد: 548

عنوان پروژه: فروش پروژه شبيه سازی سيگنال های DTMF با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه شبيه سازی سيگنال های DTMF با نرم افزار MATLAB

به سیگنال هایی که هنگام فشردن دکمه های تلفن ایجاد می شود DTMF (مخفف Dual-Tone Multi-Frequency) می گویند. DTMF سیستمی جهت ارسال سیگنال از طریق خطوط تلفن به مراکز سوئیچینگ در باند فرکانس صوتی (شنیداری) می باشد که می تواند هم به منظور مشخص کردن شماره مورد نظر جهت ایجاد ارتباط از طریق مراکز سوئیچینگ مورد استفاده واقع گردد و هم نقش انتقال فرامین را به این مرکز یا سایر دستگاه های مخابراتی ایفا نماید. سیستم DTMF از 8 فرکانس مختلف که به صورت زوجی ارسال می شوند بهره می گیرد که در مجموع دربرگیرنده 16 عدد، حرف و علامت می باشد.  این پروژه به صورت کامل سیگنال هر دکمه را نمایش می دهد.

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه الگوريتم های پردازش سيگنال ديجيتال و پردازش صدا با نرم افزار MATLAB

كد: 547

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوريتم های پردازش سيگنال ديجيتال و پردازش صدا با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 40.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوريتم های پردازش سيگنال ديجيتال و پردازش صدا با نرم افزار MATLAB

در اين پروژه انواع الگوريتم های پردازش صدا و سيگنال ديجيتال از جمله موارد زير موجود است:

FFT كه مخفف Fast Fourier Transform به معنی تبديل سريع فوريه است.

Convolution به معنی پيچ حلقه.

FIR مخفف Finite Impulse Respone .

IIR مخفف Infinite Impulse Response .

و …

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2

عكس 3

عكس 4

عكس 5

عكس 6

عكس 7

عكس 8

عكس 9

عكس 10

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه جدا كننده حالت موجی فايل های wav. با نرم افزار MATLAB

كد: 541

عنوان پروژه: فروش پروژه جدا كننده حالت موجی فايل های wav. با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه جدا كننده حالت موجی فايل های wav. با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه شبيه سازی امواج آنتن E-Plane Horn با نرم افزار MATLAB

كد: 485

عنوان پروژه: فروش پروژه شبيه سازی امواج آنتن E-Plane Horn با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: الكترونيك – MATLAB

قيمت: 45.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه شبيه سازی امواج آنتن E-Plane Horn با نرم افزار MATLAB

به روش FDTD كه مخفف Finite-Difference Time-Domain است.

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه بررسی و پردازش سيگنال GPS با نرم افزار MATLAB

كد: 449

عنوان پروژه: فروش پروژه بررسی و پردازش سيگنال GPS با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه بررسی و پردازش سيگنال GPS با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه شبيه سازی سيگنال های DTMF با نرم افزار MATLAB

كد: 443

عنوان پروژه: فروش پروژه شبيه سازی سيگنال های DTMF با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه شبيه سازی سيگنال های DTMF با نرم افزار MATLAB

به سيگنال هايی كه هنگام فشردن دكمه های تلفن ايجاد می شود DTMF (مخفف Dual-Tone Multi-Frequency) می گويند. DTMF سيستمی جهت ارسال سيگنال از طريق خطوط تلفن به مراكز سوئيچينگ در باند فركانس صوتی (شنيداری) می باشد كه می تواند هم به منظور مشخص كردن شماره مورد نظر جهت ايجاد ارتباط از طريق مراكز سوئيچينگ مورد استفاده واقع گردد و هم نقش انتقال فرامين را به اين مركز يا ساير دستگاه های مخابراتی ايفا نمايد. سيستم DTMF از 8 فركانس مختلف كه به صورت زوجی ارسال می شوند بهره می گيرد كه در مجموع دربرگيرنده 16 عدد، حرف و علامت می باشد.  اين پروژه به صورت كامل سيگنال هر دكمه را نمايش می دهد.

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه پياده سازی تشخيص گفتار اعداد فارسی و انگليسی با نرم افزار MATLAB

كد: 257

عنوان پروژه: فروش پروژه پياده سازی تشخيص گفتار اعداد فارسی و انگليسی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه پياده سازی تشخيص گفتار اعداد فارسی و انگليسی با نرم افزار MATLAB

اين پروژه از MFCC يا Mel-Frequency Cepstral Coeficient برای استخراج خصيصه شامل twelve Cepstrum ، LogEnregy ، Dt ، Dt – dt جهت تشخيص گفتار و شناسايی آن استفاده می كند. در اين پروژه از CMS يا Cepstal Mean Substraction برای نورمال سازی خصيصه های پروژه استفاده شده است. اين پروژه به صورت رابط گرافيكی كاربر (Graphical User Interface) يا GUI طراحی شده است.

عكس خروجی برنامه


برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.