Tag Archive: پروژه پردازش صوت

فروش پروژه تشخیص جنسیت گوینده به روش نمونه برداری سیگنال با نرم افزار MATLAB

كد: 2255

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص جنسیت گوینده به روش نمونه برداری سیگنال با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 35.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص جنسیت گوینده به روش نمونه برداری سیگنال با نرم افزار MATLAB

در این پروژه، ابتدایی صدایی را خودتان ضبط می کنید. برنامه با استفاده از الگوریتم هایی که نوشته شده است به خصوص Short-Time Average Magnitude، Short-Time Energy، Short-Time Zero-Crossing، جنسیت شخص گوینده صدا را تعیین می کند و در خط فرمان می نویسد.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه خطای اندازه گیری در تقریب EMD در یک صدا با نرم افزار MATLAB

كد: 2182

عنوان پروژه: فروش پروژه خطای اندازه گیری در تقریب EMD در یک صدا با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه خطای اندازه گیری در تقریب EMD در یک صدا با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تطبیق فیلترهای صوتی با نرم افزار MATLAB

كد: 1308

عنوان پروژه: فروش پروژه تطبیق فیلترهای صوتی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تطبیق فیلترهای صوتی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.