Tag Archive: پروژه پردازش ویدئو matlab

فروش پروژه تشخیص و ردیابی بازیکنان با یادگیری عمیق با MATLAB

کد پروژه: 3110

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص و ردیابی بازیکنان با یادگیری عمیق با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 75.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص و ردیابی بازیکنان با یادگیری عمیق با MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3110_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3110_2.jpg

عکس 3

http://www.nn4e.com/namira/3100/3110_3.jpg

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه ردیابی چندگانه اشیا در تصاویر مبتنی بر اشکال هندسی دو و سه بُعدی با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2905

عنوان پروژه: فروش پروژه ردیابی چندگانه اشیا در تصاویر مبتنی بر اشکال هندسی دو و سه بُعدی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 30.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه ردیابی چندگانه اشیا در تصاویر مبتنی بر اشکال هندسی دو و سه بُعدی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تشخیص دود از ویدئو به روش مشتق مکان زمانی و اسپارس با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2773

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص دود از ویدئو به روش مشتق مکان زمانی و اسپارس با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص دود از ویدئو به روش مشتق مکان زمانی و اسپارس با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تمرکز روی نقطه خاص از ويدئو با الگوريتم FFT با نرم افزار MATLAB

كد: 2153

عنوان پروژه: فروش پروژه تمرکز روی نقطه خاص از ويدئو با الگوريتم FFT با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تمرکز روی نقطه خاص از ويدئو با الگوريتم FFT با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه خواندن فايل هاى ويدئويى به صورت فريم به فريم با نرم افزار MATLAB

كد: 596

عنوان پروژه: فروش پروژه خواندن فايل هاى ويدئويى به صورت فريم به فريم با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه خواندن فايل هاى ويدئويى به صورت فريم به فريم با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.