Tag Archive: پروژه پیش بینی خطای گیربکس matlab

فروش پروژه پیش بینی خطای گیربکس با استفاده از شبکه عصبی کوانتوم موجک با نرم افزار MATLAB

كد: 2450

عنوان پروژه: فروش پروژه پیش بینی خطای گیربکس با استفاده از شبکه عصبی کوانتوم موجک با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه پیش بینی خطای گیربکس با استفاده از شبکه عصبی کوانتوم موجک با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.