Tag Archive: پروژه پیش بینی هوا matlab

فروش پروژه مدل‌ سازی موج طوفان به دلیل فعالیت طوفان استوایی با MATLAB

کد پروژه: 3168

عنوان پروژه: فروش پروژه مدل‌ سازی موج طوفان به دلیل فعالیت طوفان استوایی با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه مدل‌ سازی موج طوفان به دلیل فعالیت طوفان استوایی با MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3168_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3168_2.jpg

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه پیش بینی هوا با ANFIS و ARIMA با نرم افزار MATLAB

كد: 1145

عنوان پروژه: فروش پروژه پیش بینی هوا با ANFIS و ARIMA با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه پیش بینی هوا با ANFIS و ARIMA با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

عکس 7

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه پیش بینی هوا با الگوریتم یادگیری درخت تصمیم گیری (CART) با نرم افزار MATLAB

كد: 1129

عنوان پروژه: فروش پروژه پیش بینی هوا با الگوریتم یادگیری درخت تصمیم گیری (CART) با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه پیش بینی هوا با الگوریتم یادگیری درخت تصمیم گیری (CART) با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.