Tag Archive: پروژه کاهش نویز تصویر matlab

فروش پروژه حذف نویز تصویر با فیلتر وینر با نرم افزار MATLAB

كد: 1680

عنوان پروژه: فروش پروژه حذف نویز تصویر با فیلتر وینر با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه حذف نویز تصویر با فیلتر وینر با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه حذف نویز تصویر با نرم افزار MATLAB

كد: 1643

عنوان پروژه: فروش پروژه حذف نویز تصویر با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه حذف نویز تصویر با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه حذف نویز تصویر با فیلترهای میانگین با نرم افزار MATLAB

كد: 1641

عنوان پروژه: فروش پروژه حذف نویز تصویر با فیلترهای میانگین با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه حذف نویز تصویر با فیلترهای میانگین با نرم افزار MATLAB

در این پروژه برای حذف نویز تصاویر از 4 الگوریتم از خانواده فیلترهای میانگین (Mean Filter) به نام های فیلتر میانگین حسابی (Arithmetic Mean Filter)، فیلتر میانگین هندسی (Geometric Mean Filter)، فیلتر میانگین هارمونیک (Harmonic Mean Filter) و فیلتر میانگین پادهارمونیک (Pad-Harmonic Mean Filter) استفاده شده است.

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه حذف نویز تصویر با DCT با نرم افزار MATLAB

كد: 1370

عنوان پروژه: فروش پروژه حذف نویز تصویر با DCT با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه حذف نویز تصویر با DCT با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

عکس 7

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه حذف نویز تصویر با نرم افزار MATLAB

كد: 1109

عنوان پروژه: فروش پروژه حذف نویز تصویر با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه حذف نویز تصویر با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه برداشتن نويز از تصوير (Denoise) با نرم افزار MATLAB

كد: 567

عنوان پروژه: فروش پروژه برداشتن نويز از تصوير (Denoise) با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه برداشتن نويز از تصوير (Denoise) با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه ايجاد و حذف نويز از تصاوير با نرم افزار MATLAB

كد: 439

عنوان پروژه: فروش پروژه ايجاد و حذف نويز از تصاوير با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه ايجاد و حذف نويز از تصاوير با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه ايجاد و حذف نويز در تصاوير با نرم افزار MATLAB

كد: 302

عنوان پروژه: فروش پروژه ايجاد و حذف نويز در تصاوير با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه ايجاد و حذف نويز در تصاوير با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.