Tag Archive: پروژه کشف عمیق تصویر

فروش پروژه مبهم سازی چند تصویری در الگوهای Moire جهت کشف عمق تصویر با MATLAB

کد پروژه: 3059

عنوان پروژه: فروش پروژه مبهم سازی چند تصویری در الگوهای Moire جهت کشف عمق تصویر با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 35.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه مبهم سازی چند تصویری در الگوهای Moire جهت کشف عمق تصویر با MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.