Tag Archive: پروژه ALDEP متلب

فروش پروژه طراحی چیدمان با ALDEP و بهبود با PSO با MATLAB

کد پروژه: 3103

عنوان پروژه: فروش پروژه طراحی چیدمان با ALDEP و بهبود با PSO با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 40.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه طراحی چیدمان با ALDEP و بهبود با PSO با MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.