Tag Archive: پروژه arena

فروش پروژه شبیه سازی سیستم مته زنی با نرم افزار Arena

كد: 1646

عنوان پروژه: فروش پروژه شبیه سازی سیستم مته زنی با نرم افزار Arena

قالب بندی: doe

دسته: کامپیوتر – Arena

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Arena

شرح مختصر:

فروش پروژه شبیه سازی سیستم مته زنی با نرم افزار Arena

دارای گزارش های Activity Area، Category Overview، Category by Replication، Entities، Queues و Resources و Process می باشد که تعداد محدودی از عکس های گزارشات را در زیر قرار داده ایم.

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه شبیه سازی پارکینگ با نرم افزار Arena

كد: 1645

عنوان پروژه: فروش پروژه شبیه سازی پارکینگ با نرم افزار Arena

قالب بندی: doe

دسته: کامپیوتر – Arena

قيمت: 40.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Arena

شرح مختصر:

فروش پروژه شبیه سازی پارکینگ با نرم افزار Arena

دارای گزارش های Activity Area، Category Overview، Category by Replication، Entities، Queues و Resources می باشد که تعداد محدودی از عکس های گزارشات را در زیر قرار داده ایم.

عكس خروجی برنامه

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.