Tag Archive: پروژه DCT متلب

فروش پروژه سنجش فشاری روی تصویر بر پایه DCT با دیکشنری نماینده پراکنده با نرم افزار MATLAB

كد: 2355

عنوان پروژه: فروش پروژه سنجش فشاری روی تصویر بر پایه DCT با دیکشنری نماینده پراکنده با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه سنجش فشاری روی تصویر بر پایه DCT با دیکشنری نماینده پراکنده با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه سیستم تشخیص صورت از تصویر باشبکه عصبی MLP و الگوریتم DCT با نرم افزار MATLAB

كد: 2316

عنوان پروژه: فروش پروژه سیستم تشخیص صورت از تصویر باشبکه عصبی MLP و الگوریتم DCT با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 30.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه سیستم تشخیص صورت از تصویر باشبکه عصبی MLP و الگوریتم DCT با نرم افزار MATLAB

این پروژه به دو بخش تقسیم می شود: ابتدا آموزش و سپس تشخیص. در مرحله آموزش، ابتدا تصویری خوانده می شود که دارای حداقل یک چهره در تصویر است. مراحل پیش پردازش ازم است که شامل سیاه و سفید کردن تصویر و تبدیل به باینری کردن آن است. سپس در این بازه یکسری ویژگی استخراج می شود و این ویژگی ها طبقه بندی می شوند. در همین حین که مراحل آموزش در حال کار هستند از سویی دیگر مرحله تشخیص نیز به صورت موازی شروع به کار از همان مرحله اول آموزش شده است بدین صورت که ابتدا قطعه سازی روی تصویری که باینری شده است انجام می گیرد و ویژگی هایی که استخراج می شوند با ویژگی هایی که از بخش آموزش استخراج شده اند در یک سیستم مانند تصمیم گیری قرار می گیرد و نتیجه، تشخیص ناحیه صورت افراد در تصویر می باشد.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5
عکس 6

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه فشرده سازی سیگنال ECG به روش DCT با نرم افزار MATLAB

كد: 1786

عنوان پروژه: فروش پروژه فشرده سازی سیگنال ECG به روش DCT با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه فشرده سازی سیگنال ECG به روش DCT با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5
عکس 6
عکس 7

عکس 8

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تشخیص جعل کپی حرکت به روش DCT با نرم افزار MATLAB

كد: 1647

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص جعل کپی حرکت به روش DCT با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 100.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص جعل کپی حرکت به روش DCT با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه حذف نویز تصویر با DCT با نرم افزار MATLAB

كد: 1370

عنوان پروژه: فروش پروژه حذف نویز تصویر با DCT با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه حذف نویز تصویر با DCT با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

عکس 7

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه کوانتیزاسیون عکس JPEG به روش DCT با نرم افزار MATLAB

كد: 1191

عنوان پروژه: فروش پروژه کوانتیزاسیون عکس JPEG به روش DCT با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه کوانتیزاسیون عکس JPEG به روش DCT با نرم افزار MATLAB

در این پروژه از ماتریس 8×8 برای کوانتیزاسیون عکس JPEG به روش DCT یا Discrete Cosine Transform استفاده شده است.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.