Tag Archive: پروژه DFT متلب

فروش پروژه نهان نگاری (واترمارکینگ) بر اساس DFT با نرم افزار MATLAB

كد: 2395

عنوان پروژه: فروش پروژه نهان نگاری (واترمارکینگ) بر اساس DFT با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه نهان نگاری (واترمارکینگ) بر اساس DFT با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تحلیل طیف سیگنال با الگوریتم DFT آبشاری با نرم افزار MATLAB

كد: 2027

عنوان پروژه: فروش پروژه تحلیل طیف سیگنال با الگوریتم DFT آبشاری با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تحلیل طیف سیگنال با الگوریتم DFT آبشاری با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.