Tag Archive: پروژه ECKF متلب

فروش پروژه مقایسه دو الگوریتم CKF و ECKF برای ردیابی هدف با نرم افزار MATLAB

كد: 2158

عنوان پروژه: فروش پروژه مقایسه دو الگوریتم CKF و ECKF برای ردیابی هدف با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه مقایسه دو الگوریتم CKF و ECKF برای ردیابی هدف با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.