Tag Archive: پروژه FDTD متلب

فروش پروژه محاسبه تشعشع و الکترومغناطیس آنتن تحت شرایط UMPL با FDTD سه بُعدی با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2618

عنوان پروژه: فروش پروژه محاسبه تشعشع و الکترومغناطیس آنتن تحت شرایط UMPL با FDTD سه بُعدی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه محاسبه تشعشع و الکترومغناطیس آنتن تحت شرایط UMPL با FDTD سه بُعدی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه شبیه سازی FDTD با نرم افزار MATLAB

كد: 1307

عنوان پروژه: فروش پروژه شبیه سازی FDTD با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه شبیه سازی FDTD با نرم افزار MATLAB

FDTD مخفف Finite Difference Time Domain یک تکنیک آماری عددی است که در محاسبات الکتروداینامیک کاربرد دارد.

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تفاوت محدود در حوزه زمان الکترومغناطیس (FDTD) با نرم افزار MATLAB

كد: 1002

عنوان پروژه: فروش پروژه تفاوت محدود در حوزه زمان الکترومغناطیس (FDTD) با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تفاوت محدود در حوزه زمان الکترومغناطیس (FDTD) با نرم افزار MATLAB

تفاوت محدود در حوزه زمان یا Finite-Difference Time-Domain که مخفف آن FDTD است در حوزه الکترومغناطیس حل شده است.

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه پردازش سه بعدی FDTD با نرم افزار MATLAB

كد: 785

عنوان پروژه: فروش پروژه پردازش سه بعدی FDTD با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: الکترونیک – MATLAB

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه پردازش سه بعدی FDTD با نرم افزار MATLAB

FDTD مخفف Finite-difference Time-Domain می باشد که تکنیک آنالیز عددی برای محاسبات الکتروداینامیک است.

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.