Tag Archive: پروژه iot متلب

فروش پروژه دسترسی هش غیرمتعامد برای شبکه های دسترسی رادیویی بلاکچین اینترنت اشیا با MATLAB

کد پروژه: 3150

عنوان پروژه: فروش پروژه دسترسی هش غیرمتعامد برای شبکه های دسترسی رادیویی بلاکچین اینترنت اشیا با MATLAB

قالب بندی: m – داکیومنت

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 150.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه دسترسی هش غیرمتعامد برای شبکه های دسترسی رادیویی بلاکچین اینترنت اشیا با MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3150_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3150_2.jpg

عکس 3

http://www.nn4e.com/namira/3100/3150_3.jpg

عکس 4

http://www.nn4e.com/namira/3100/3150_4.jpg

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه ارزیابی دسترسی کاربران به داده ها در اینترنت اشیا با فیلتر کالمن با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2829

عنوان پروژه: فروش پروژه ارزیابی دسترسی کاربران به داده ها در اینترنت اشیا با فیلتر کالمن با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه ارزیابی دسترسی کاربران به داده ها در اینترنت اشیا با فیلتر کالمن با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه انتخاب رله با برداشت انرژی در مقیاس بزرگ در بستر اینترنت اشیا با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2759

عنوان پروژه: فروش پروژه انتخاب رله با برداشت انرژی در مقیاس بزرگ در بستر اینترنت اشیا با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه انتخاب رله با برداشت انرژی در مقیاس بزرگ در بستر اینترنت اشیا با نرم افزار MATLAB

در این تحقیق، نیاز است تا به صورت اولیه، اندازه بیت وارد شده به محیط اینترنت اشیا مدنظر واقع شود. بدین منظور آن را  قرار داده ایم. سپس تعیین بازه ای تصادفی در آن برای انتخاب ارسال داده از فرستنده و گیرنده لازم است. البته حتما تصادفی بودن، الزام نیست. اما در این تحقیق، از روش تصافی استفاده کرده ایم، چون در مورد محیط فرستنده و گیرنده حرفی به میان نیاید تا کار پیشرفته و پیچیده نشود. تعیین مقدار NRZ اولیه انجام می شود. در ادامه نیز SNR مشخص می شود که در بازه بین 0 الی 24 دسی بل مدنظر واقع شده است. جهت تخمین و همین طور انتخاب رله در محیط اینترنت اشیا، ابتدای باید کانال ها تعریف شوند و گین آن ها و بررسی این که نویزپذیری در آن ها وجود دارد یا نه (که مان نویز سفید گوسی یا AWGN را به عنوان پیش فرض کانال ها مدنظر قرار دادیم. نوع کانال (مانند رایلی یا الموتی) را مشخص نکردیم و فقط یک کانال ارتباطی برای بستر اینترنت اشیا ارائه نمودیم. بعد سیگنال در رله را بررسی و شناسایی سیگنال گذردنده انجام شده است. بررسی دامنه CDI به صورت ساده و کانولوشن مدنظر واقع شده است. بررسی Outage انجام و شناسایی و تخمین کانال به همراه رله انجام می شود. حال می ماند که انتخاب رله صورت پذیرد که با شناسایی رله ها در محیط اینترنت اشیا، به بررسی میزان بیت گذرنده از محیط از کانال ها بر اساس رله انجام و تخمین بیتی انجام می شود. تعیین احتمال در Outage لحاظ می شود و نموداری بر اساس آن بر  بر حسب واحد دسی بل رسم می شود

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.