Tag Archive: پروژه MFC

فروش پروژه ساختن كوه به كمك فركتال ها به زبان ++C و استفاده از OpenGL و MFC

كد: 1660

عنوان پروژه: فروش پروژه ساختن كوه به كمك فركتال ها به زبان ++C و استفاده از OpenGL و MFC

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – OpenGL

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه ساختن كوه به كمك فركتال ها به زبان ++C و استفاده از OpenGL و MFC

عكس خروجی برنامه

http://www.nn4e.com/namira/1600/1660.jpg

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه انيميشن حيوانات به زبان ++C و استفاده از OpenGL

كد: 1515

عنوان پروژه: فروش پروژه انيميشن حيوانات به زبان ++C و استفاده از OpenGL

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – OpenGL

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه انيميشن حيوانات به زبان ++C و استفاده از OpenGL

عكس خروجی برنامه

http://nn4e.com/namira/1500/1515.jpg

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه كيك تولد به زبان ++C و استفاده از OpenGL و MFC

كد: 1359

عنوان پروژه: فروش پروژه كيك تولد به زبان ++C و استفاده از OpenGL و MFC

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – OpenGL

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه كيك تولد به زبان ++C و استفاده از OpenGL و MFC

عكس خروجی برنامه

http://nn4e.com/namira/1300/1359.jpg

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه ماشين به زبان ++C و استفاده از OpenGL و MFC

كد: 1187

عنوان پروژه: فروش پروژه ماشين به زبان ++C و استفاده از OpenGL و MFC

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – OpenGL

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه ماشين به زبان ++C و استفاده از OpenGL و MFC

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.