Tag Archive: پروژه modelsim

فروش پروژه پروتکل SPI با VHDL با نرم افزار MODELSIM

کد پروژه: 2858

عنوان پروژه: فروش پروژه پروتکل SPI با VHDL با نرم افزار MODELSIM

قالب بندی: v – MTI – MPF – WLF

دسته: الکترونیک – MODELSIM

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه پروتکل SPI با VHDL با نرم افزار MODELSIM

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه لبه یابی به روش های مختلف با FPGA در نرم افزار ModelSIM

کد پروژه: 2782

عنوان پروژه: فروش پروژه لبه یابی به روش های مختلف با FPGA در نرم افزار ModelSIM

قالب بندی: v

دسته: الکترونیک – ModelSIM

قیمت: 35.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: ModelSIM

شرح مختصر:

فروش پروژه لبه یابی به روش های مختلف با FPGA در نرم افزار ModelSIM

در این پروژه انواع روش های لبه یابی شامل رابرت، پرویت، سوبل، کانی، فیلتر میانه، سوزان و روش های مشابه از این دست، کدنویسی و شبیه سازی شده اند.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه الگوریتم CORDIC با نرم افزار ModelSim و Libero IDE‌ به كمك زبان ++C

كد: 1542

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوریتم CORDIC با نرم افزار ModelSim و Libero IDE‌ به كمك زبان ++C

قالب بندی: c – dsp – dsw – mak – opt – plg – asm – wlf – v

دسته: كامپيوتر – ++C و C   /   الكترونيك – ModelSim   /   الكترونيك – Libero IDE

قيمت: 100.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio – ModelSim – Libero IDE

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوریتم CORDIC با نرم افزار ModelSim و Libero IDE‌ به كمك زبان ++C

CORDIC مخفف Coordinate Rotation Digital Computer است كه با نام هاى Digit By Digit Method و Volder’s Algorithm نيز شناخته مى شود كه يك الگوريتم كارا و ساده براى محاسبه توابع هايپربوليك و مثلثاتى است. از CORDIC در زمانى كه ضرب كننده دودويى وجود نداشته باشد مانند ميكروكنترلرهاى ساده و FPGA ، به عنوان عملياتى جهت فراهم آوردن جمع، تفريق، عمليات بيتى و ارايه جدولى استفاده مى شود.

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه مدار مجتمع يكپارچه AT90S كنترل از راه دور مادون قرمز كامپيوتر با پورت USB‌ با نرم افزار Modelsim

كد: 170

عنوان پروژه: فروش پروژه مدار مجتمع يكپارچه AT90S كنترل از راه دور مادون قرمز كامپيوتر با پورت USB‌ با نرم افزار Modelsim

قالب بندی: Modelsim – asm

دسته: الكترونيك – Modelsim

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Modelsim + emu8086

شرح مختصر:

فروش پروژه مدار مجتمع يكپارچه AT90S كنترل از راه دور مادون قرمز كامپيوتر با پورت USB‌ با نرم افزار Modelsim

اين پروژه از زبان اسمبلی (Assembly) برای برنامه نويسی بهره می برد و شبيه سازی آن در نرم افزار Modelsim انجام گرفته است.

عكس مدار

عكس 1

 عكس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه كنترل SDRAM برای خواندن و نوشتن با نرم افزار Modelsim

كد: 157

عنوان پروژه: فروش پروژه كنترل SDRAM برای خواندن و نوشتن با نرم افزار Modelsim

قالب بندی: verilog

دسته: الكترونيك – Modelsim

قيمت: 15.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار:  Modelsim

شرح مختصر:

فروش پروژه كنترل SDRAM برای خواندن و نوشتن با نرم افزار Modelsim

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه SPI Master با نرم افزار Modelsim

كد: 142

عنوان پروژه: فروش پروژه SPI Master با نرم افزار Modelsim

قالب بندی: verilog

دسته: الكترونيك – Modelsim

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار:  Modelsim

شرح مختصر:

فروش پروژه SPI Master با نرم افزار Modelsim

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه موج سينوسی شبيه سازی شده با نرم افزار Modelsim

كد: 138

عنوان پروژه: فروش پروژه موج سينوسی شبيه سازی شده با نرم افزار Modelsim

قالب بندی: VHDL

دسته: الكترونيك – Modelsim

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار:  Modelsim

شرح مختصر:

فروش پروژه موج سينوسی شبيه سازی شده با نرم افزار Modelsim

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.