Tag Archive: پروژه MPC متلب

فروش پروژه کنترل بار فرکانس با مدل کنترل پیش بین با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2929

عنوان پروژه: فروش پروژه کنترل بار فرکانس با مدل کنترل پیش بین با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m – mdl

دسته: الکترونیک – MATLAB

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه کنترل بار فرکانس با مدل کنترل پیش بین با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.