Tag Archive: پروژه MPPT متلب

فروش پروژه کاهش فلیکر ولتاژ مبتنی بر شبکه‌ های عصبی پس انتشار با کنترلر یکپارچه عبور توان و با استفاده از الگوریتم قاب مرجع سنکرون با نرم افزار MATLAB

کد: 2528

عنوان پروژه: فروش پروژه کاهش فلیکر ولتاژ مبتنی بر شبکه‌ های عصبی پس انتشار با کنترلر یکپارچه عبور توان و با استفاده از الگوریتم قاب مرجع سنکرون با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: mdl

دسته: الکترونیک – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه کاهش فلیکر ولتاژ مبتنی بر شبکه‌ های عصبی پس انتشار با کنترلر یکپارچه عبور توان و با استفاده از الگوریتم قاب مرجع سنکرون با نرم افزار MATLAB

فلیکر ولتاژ، پدیده آزاردهنده نوسان شدت نور، که حاصل تغییر سریع در بارهای صنعتی و خانگی مثل عملکرد دوره‌ ای کوره قوسی است، باعث نگرانی برای بهره برداران و مشتریان شده است. جریان کوره قوسی شبه پریودیک و دارای فرکانسی حدود 10 Hz است که باعث فلیکر قابل لمس (قابل درک) می‌شود. ادوات FACTS مثل SVCها، STATCOM، UPFC و تجهیزات خاص برقی مثل DSTATCOM با کنترل سریع توان راکتیو قادر به حل مسائل فلیکر ولتاژ بوده‌ اند. اما کنترل توان اکتیو در کنار کنترل توان راکتیو باعث حل بهتر و موثرتر مساله فلیکر ولتاژ می‌ شود. در این مقاله، کاهش فلیکر ولتاژ به کمک UPFC توسط نرم افزار MATLAB تحلیل می‌ شود. الگوریتم کنترلی مبتنی بر ANN، فلیکر را به خوبی کنترل می‌کند. این الگوریتم کنترلی مبتنی است بر روش قاب مرجع سنکرون (SRF). این الگوریتم توان‌های اکتیو و راکتیو را به‌طور همزمان کنترل می‌ کند. وقتی مبدل سری UPFC فلیکر ولتاژ را اصلاح می‌کند، مبدل شنت ذخیره انرژی لینک dc را تدارک می‌ بیند. برای حفظ ولتاژ لینک dc از یک مدار خود شارژ کننده استفاده شده است. عملکرد دینامیکی به کمک این الگوریتم بررسی می‌ شود.

خروجی های این برنامه به شدت بالا هستند و فقط خروجی سیولینک اصلی را قرار داده ایم.

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه طراحی فتوولتاییک با استفاده از منبع Z بدون منبع DC و MPPT با نرم افزار MATLAB

كد: 2175

عنوان پروژه: فروش پروژه طراحی فتوولتاییک با استفاده از منبع Z بدون منبع DC و MPPT با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: mdl

دسته: الکترونیک – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه طراحی فتوولتاییک با استفاده از منبع Z بدون منبع DC و MPPT با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

عکس 7

عکس 8

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تبدیل کننده باک بوست با MPPT با نرم افزار MATLAB

كد: 2036

عنوان پروژه: فروش پروژه تبدیل کننده باک بوست با MPPT با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: mdl

دسته: الکترونیک – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تبدیل کننده باک بوست با MPPT با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه شبکه فتوولتاییک (PV) با MPPT با نرم افزار MATLAB

كد: 1935

عنوان پروژه: فروش پروژه شبکه فتوولتاییک (PV) با MPPT با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: الکترونیک – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه شبکه فتوولتاییک (PV) با MPPT با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.