Tag Archive: پروژه OCR متلب

فروش پروژه تشخيص عدد، حروف و خطوط با شبكه عصبى ART با نرم افزار MATLAB

كد: 604

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخيص عدد، حروف و خطوط با شبكه عصبى ART با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخيص عدد، حروف و خطوط با شبكه عصبى ART با نرم افزار MATLAB

در اين پروژه ابتدا در سمت چپ، منوى pettern type مى توانيد از نوع عددى، حروف و خطوط را انتخاب كنيد. تا نمونه هاى داده شده به برنامه را ببينيد. اگر در كادر وسط شكل آن را بكشيد و در سمت راست دكمه Test را بزنيد برنامه به شما مى گويد كه اين شكل در پايگاه موجود مى باشد يا خير و شكل آن را در سمت چپ نشان در صورت وجود نشان مى دهد. در اين پروژه مى توان الگوهايى نيز تعريف كرد. بدين صورت كه در منوى pattern type آن را بر روى manual بگذاريم، سپس در كارد سمت چپ شكل مورد نظر را بكشيم و از پايين دكمه Append را بزنيم. شكل به پايگاه داده برنامه اضافه مى شود. حالا اگر شكل را در ستون وسط بكشيم و دكمه تست را در ستون راست بزنيم، همان شكل كشيده شده را نمايش مى دهد.

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2

عكس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تشخيص اعداد فارسی با شبكه عصبی – فازی با نرم افزار MATLAB

كد: 549

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخيص اعداد فارسی با شبكه عصبی – فازی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 40.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخيص اعداد فارسی با شبكه عصبی – فازی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2

عكس 3

عكس 4

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

تشخيص كاراكترها با شبكه عصبی با نرم افزار MATLAB

كد: 543

عنوان پروژه: تشخيص كاراكترها با شبكه عصبی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

تشخيص كاراكترها با شبكه عصبی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2

عكس 3

عكس 4

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه شناسايی كاركترهای انگليسی با نرم افزار MATLAB

كد: 521

عنوان پروژه: فروش پروژه شناسايی كاركترهای انگليسی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه شناسايی كاركترهای انگليسی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.