Tag Archive: پروژه python

فروش پروژه بازی Mine Sweeper با Python

کد پروژه: 2798

عنوان پروژه: فروش پروژه بازی Mine Sweeper با Python

قالب بندی: py

دسته: کامپیوتر – Python

قیمت: 35.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: Pyhton

شرح مختصر:

فروش پروژه بازی Mine Sweeper با Python

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه دوز با الگوریتم ژنتیک با Python

کد پروژه: 2783

عنوان پروژه: فروش پروژه دوز با الگوریتم ژنتیک با Python

قالب بندی: py

دسته: کامپیوتر – Python

قیمت: 35.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: Pyhton

شرح مختصر:

فروش پروژه دوز با الگوریتم ژنتیک با Python

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه سودوکو با Python

کد پروژه: 2781

عنوان پروژه: فروش پروژه سودوکو با Python

قالب بندی: py

دسته: کامپیوتر – Python

قیمت: 35.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: Pyhton

شرح مختصر:

فروش پروژه سودوکو با Python

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه استگانوگرافی تصاویر با رویکرد الگوریتم ترکیبی ژنتیک و تپه نوردی با Python

کد پروژه: 2780

عنوان پروژه: فروش پروژه استگانوگرافی تصاویر با رویکرد الگوریتم ترکیبی ژنتیک و تپه نوردی با Python

قالب بندی: py

دسته: کامپیوتر – Python

قیمت: 35.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: Pyhton

شرح مختصر:

فروش پروژه استگانوگرافی تصاویر با رویکرد الگوریتم ترکیبی ژنتیک و تپه نوردی با Python

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه مثلث سرپینسکی با زبان Phyton

کد پروژه: 2723

عنوان پروژه: فروش پروژه مثلث سرپینسکی با زبان Phyton

قالب بندی: py

دسته: کامپیوتر – Phyton

قیمت: 45.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: Phyton

شرح مختصر:

فروش پروژه مثلث سرپینسکی با زبان Phyton

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه ربات به زبان Python

كد: 999

عنوان پروژه: فروش پروژه ربات به زبان Python

قالب بندی: py – pyc – tga – wme

دسته: كامپيوتر – Python

قيمت: 50.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Python GUI Idel

شرح مختصر:

فروش پروژه ربات به زبان Python

در اين پروژه براى حركت ربات مى توان با فشردن دكمه b به سمت چپ و B به سمت راست، دكمه h براى چرخاندن گردن به سمت چپ و H به سمت راست، دكمه a براى راه رفتن به جلو و A به عقب، دكمه j به منظور پرش، دكمه R براى شيرجه زدن، دكمه z براى بازگرداندن به حالت اوليه، دكمه هاى جهتى بالا، پايين، چپ و راست براى چرخاندن دوربين در محيط استفاده مى شود.

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.