Tag Archive: پروژه RCN متلب

فروش پروژه استفاده از OFDM در شبکه رادیو شناختی جهت نرخ خطای بیت با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2748

عنوان پروژه: فروش پروژه استفاده از OFDM در شبکه رادیو شناختی جهت نرخ خطای بیت با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه استفاده از OFDM در شبکه رادیو شناختی جهت نرخ خطای بیت با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تشخیص مشارکت با قانون AND منطقی در شبکه رادیو شناختی با نرم افزار MATLAB

كد: 2394

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص مشارکت با قانون AND منطقی در شبکه رادیو شناختی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص مشارکت با قانون AND منطقی در شبکه رادیو شناختی با نرم افزار MATLAB

قانون AND منطقی یا Logical And دلالت بر تصمیم گیری راجع به اینکه سیگنال سیگنال بر روی طیف حاضر است می باشد بدین شرط که اگر همه کاربران سیگنال را تشخیص داده باشند. رابطه آن به صورت روابط زیر است.

 

و

در این پروژه 4 کاربر وارد برنامه شده است و یکی از آن ها به منظور تشخیص مشارکت (Cooperative) در شبکه رادیو شناختی با AND منطقی استفاده شده است که بیانگر مقدار بهینه تر حالت عادی است.

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه شبکه رادیو شناختی بر پایه شبکه حسگر بیسیم با پروتکل LEACH با نرم افزار MATLAB

كد: 2338

عنوان پروژه: فروش پروژه شبکه رادیو شناختی بر پایه شبکه حسگر بیسیم با پروتکل LEACH با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه شبکه رادیو شناختی بر پایه شبکه حسگر بیسیم با پروتکل LEACH با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه شناسایی انرژی شبکه رادیو شناختی با نرم افزار MATLAB

كد: 2182

عنوان پروژه: فروش پروژه شناسایی انرژی شبکه رادیو شناختی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 35.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه شناسایی انرژی شبکه رادیو شناختی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

عکس 3

عکس 4

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.