Tag Archive: پروژه SURF متلب

فروش پروژه به وجود آوردن کجی تصویر به روش SURF و انتقال تکراری با نرم افزار MATLAB

كد: 1505

عنوان پروژه: فروش پروژه به وجود آوردن کجی تصویر به روش SURF و انتقال تکراری با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: با تخفیف استثنایی 15.000 تومان!

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه به وجود آوردن کجی تصویر به روش SURF و انتقال تکراری با نرم افزار MATLAB

در این پروژه یک عکس به صورت پیش فرض به برنامه داده می شود. ابتدا با استفاده از انتقال تکراری (Affine Transformation) خطوطی موازی در تصویر ایجاد می کنیم. سپس به روش SURF یا Speeded Up Robust Features یا شتاب ویژگی های قوی، کجی را در تصویر از به وجود آورده و بدون حذف جزئیات، عکس را در زاویه مورد نظر قرار می دهیم.

روش SURF روشی نسبتا جدید است که در کتاب های پارسی تا امروز از آن چیزی نوشته نشده است. در این روش تشخیص ویژگی و مشخصه های قوی در عکس مدنظر می باشد. این روش بیشتر در بینایی ماشین (Machine Vision) بخش تشخیص اشیا و نوسازی تصاویر 3 بعدی کارایی دارد. SURF الهام گرفته از روشی به نام SIFT یا Scale-Invariant Feature Transform یا تبدیل ویژگی مقیاس نابسته است؛ اما SURF کارایی و سرعت بالاتری نسبت به SIFT دارد.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

عکس 7

عکس 8

عکس 9

عکس 10

عکس 11

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه نهان نگاری (Watermarking) تصویر به روش SURF با نرم افزار MATLAB

كد: 1504

عنوان پروژه: فروش پروژه نهان نگاری (Watermarking) تصویر به روش SURF با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 45.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه نهان نگاری (Watermarking) تصویر به روش SURF با نرم افزار MATLAB

روش SURF روشی نسبتا جدید است که در کتاب های پارسی تا امروز از آن چیزی نوشته نشده است. در این روش تشخیص ویژگی و مشخصه های قوی در عکس مدنظر می باشد. این روش بیشتر در بینایی ماشین (Machine Vision) بخش تشخیص اشیا و نوسازی تصاویر 3 بعدی کارایی دارد. SURF الهام گرفته از روشی به نام SIFT یا Scale-Invariant Feature Transform یا تبدیل ویژگی مقیاس نابسته است؛ اما SURF کارایی و سرعت بالاتری نسبت به SIFT دارد.

در این پروژه برای نهان نگاری (Watermarking) تصویر از روش SURF استفاده شده است. این پروژه در نوع خود و نسبت به پروژه های ساخته شده تا امروز بسیار کارآمدتر، سریع تر و دقیق تر عمل می کند.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

عکس 7

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه حذف کجی تصویر به روش SURF و انتقال تکراری با نرم افزار MATLAB

كد: 1289

عنوان پروژه: فروش پروژه حذف کجی تصویر به روش SURF و انتقال تکراری با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: با تخفیف استثنایی 15.000 تومان!

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه حذف کجی تصویر به روش SURF و انتقال تکراری با نرم افزار MATLAB

در این پروژه یک عکس کج به برنامه داده می شود. یعنی فرضا مانند عکس 1 سمت چپ دارای چرخش 21 درجه ای است. ابتدا با استفاده از انتقال تکراری (Affine Transformation) خطوطی موازی مانند  عکس 1 در تصویر ایجاد می کنیم. سپس به روش SURF یا Speeded Up Robust Features یا شتاب ویژگی های قوی، کجی را در تصویر از بین برده و بدون حذف جزئیات، عکس را در زاویه اصلی قرار می دهیم.

روش SURF روشی نسبتا جدید است که در کتاب های پارسی تا امروز از آن چیزی نوشته نشده است. در این روش تشخیص ویژگی و مشخصه های قوی در عکس مدنظر می باشد. این روش بیشتر در بینایی ماشین (Machine Vision) بخش تشخیص اشیا و نوسازی تصاویر 3 بعدی کارایی دارد. SURF الهام گرفته از روشی به نام SIFT یا Scale-Invariant Feature Transform یا تبدیل ویژگی مقیاس نابسته است؛ اما SURF کارایی و سرعت بالاتری نسبت به SIFT دارد.

این پروژه در نوع خود و نسبت به پروژه های ساخته شده تا امروز بسیار کارآمدتر، سریع تر و دقیق تر عمل می کند.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.