Tag Archive: پروژه VoIP اپنت

فروش پروژه تجزیه و تحلیل VoIP با ساختارهای مختلف صف بندی در WiMAX با نرم افزار OPNET

كد: 2527

عنوان پروژه: فروش پروژه تجزیه و تحلیل VoIP با ساختارهای مختلف صف بندی در WiMAX با نرم افزار OPNET

قالب بندی: prj – cml – .nt.m – .pb.m – seq – desinfo – ef – ot – ov – gdf – ac – ic.m – log – pk.m – ic.m

دسته: کامپیوتر – OPNET

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: OPNET

شرح مختصر:

فروش پروژه تجزیه و تحلیل VoIP با ساختارهای مختلف صف بندی در WiMAX با نرم افزار OPNET

سیستم های صف بندی که در این پژوهش به کار گرفته شده اند، شامل FIFO، PQ و WFQ هستند.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه کیفیت خدمات VoIP در شبکه وایمکس با توزیع ترافیک نمایی با نرم افزار OPNET

كد: 2424

عنوان پروژه: فروش پروژه کیفیت خدمات VoIP در شبکه وایمکس با توزیع ترافیک نمایی با نرم افزار OPNET

قالب بندی: prj – cml – .nt.m – .pb.m – seq – desinfo – ef – ot – ov – gdf – ac – ic.m – log – pk.m – ic.m

دسته: کامپیوتر – OPNET

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: OPNET

شرح مختصر:

فروش پروژه کیفیت خدمات VoIP در شبکه وایمکس با توزیع ترافیک نمایی با نرم افزار OPNET

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه شبيه سازى VoIP با نرم افزار OPNet

كد: 1324

عنوان پروژه: فروش پروژه شبيه سازى VoIP با نرم افزار OPNet

قالب بندی: prj – ef – nt.log – nt.m – ov – pb.m – seq – gdf

دسته: كامپيوتر – OPNet

قيمت: 70.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: OPNet

شرح مختصر:

فروش پروژه شبيه سازى VoIP با نرم افزار OPNet

عكس خروجی برنامه

عكس 1

http://nn4e.com/namira/1300/1324_1.jpg

عكس 2

http://nn4e.com/namira/1300/1324_2.jpg

عكس 3

http://nn4e.com/namira/1300/1324_3.jpg

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.