Daily Archive: آگوست 4, 2016

فروش پروژه تصحیح زاویه تصویر با الگوریتم تبدیل هاف با نرم افزار MATLAB

كد: 2047

عنوان پروژه: فروش پروژه تصحیح زاویه تصویر با الگوریتم تبدیل هاف با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تصحیح زاویه تصویر با الگوریتم تبدیل هاف با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه خوشه بندی داده با الگوریتم Kmeans با نرم افزار MATLAB

كد: 2046

عنوان پروژه: فروش پروژه خوشه بندی داده با الگوریتم Kmeans با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه خوشه بندی داده با الگوریتم Kmeans با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه توزیع کی دو با نرم افزار MATLAB

كد: 2045

عنوان پروژه: فروش پروژه توزیع کی دو با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه توزیع کی دو با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه توزیع کی دو با نرم افزار MATLAB