Daily Archive: فوریه 2, 2019

فروش پروژه پروتکل SPI با VHDL با نرم افزار MODELSIM

کد پروژه: 2858

عنوان پروژه: فروش پروژه پروتکل SPI با VHDL با نرم افزار MODELSIM

قالب بندی: v – MTI – MPF – WLF

دسته: الکترونیک – MODELSIM

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه پروتکل SPI با VHDL با نرم افزار MODELSIM

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.