فروش پروژه تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت اطلاعات بیمارستانی (HIS) مبتنی بر DEMATEL با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2859

عنوان پروژه: فروش پروژه تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت اطلاعات بیمارستانی (HIS) مبتنی بر DEMATEL با نرم افزار MATLAB و R

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 80.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB – R

شرح مختصر:

فروش پروژه تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت اطلاعات بیمارستانی (HIS) مبتنی بر DEMATEL با نرم افزار MATLAB و R

در سال های اخیر، شرکت ها و سازمان به شدت به توسعه کیفیت محصولات و خدمات متمرکز شده اند که که با توجه به افزایش تقاضای مصرف کنندگان و رقابت شدید بین شرکت ها موجه می باشد. رقابت امری است که به شدت در این زمینه برجسته است که در رابطه با معرفی محصول، می تواند بین شرکت ها و سازمان ها، مدنظر قرار بگیرد. معمولا مشاهده می شود که تعداد زیای از شرکت ها تردید به تحمل ریسک های نوآورانه یا اتخاذ فناوری های پیشرو دارند که به طور عام، آن ها را استراتژی می نامند. نوآوری های استراتژیک دارای هزینه های سنگینی به نسبت سایر نوآوری ها می باشند که این امر منجر به تحقیقات مرتبطی است که ممکن است حتی تا مدت ها به طول بیانجامد. ریسک ها را می توان با استفاده از استراتژی های همکاری، تسهیل نمود. گرچه همکاری ممکن است یک مانع نیز باشد، آن هم در زمانی که شرکت ها و سازمان ها به دنبال همکاری با شرکای فناوری باشند که تمایل به برقراری ارتباط به صورت جدی باشند. نوآوری های فناوری ممکن است با یک کمبود دیگر نیز مواجه شود که آن، ریسک ذاتی با نوآوری های مبتنی بر علم است که اغلب برای بیان، تعریف و اندازه گیری سخت است.

اگر توسعه یا اجرای محصولات جدید و عرضه آن ها در یک سازمان تعطیل شود، سازمان ها ممکن است با ضرر و زیان های قابل توجه مالی و فرصت های پیش رو مواجه شوند. تحقیق در حوزه شبکه های دانش محور عمدتا در مفاهمی، مکانیزم ها و مولفه ها تمرکز می کند. شبکه های دانش محور به صورت دسته، گروه بندی می شوند که به صورت ذیل است:

..      سطوح کلان که به افزایش فعالیت ها در سطح ملی اشاره دارد.

..    سطح معمولی که با فعالیت های تجاری شرکت ها مبتنی بر جریان دانش کار می کند.

…     سطح پایین که شامل فعالیت ها بین مناطق کاربردی است.

ایده پشت شبکه های دانش محور می تواند به صورت مشابه توسط مدیریت زنجیره تامین عادی، ردیابی شود. به عبارتی دیگر، زنجیره دانش معمول، با هدف تطبیق منابع به تقاضای مشتری مانند زنجیره های تامین محصول است. به عنوان یک قاعده کلی، شبکه های دانش محور می توانند در بخش های متنوعی شامل دانشگاه ها، انستیتوها، بیمارستان ها، تولید کنندگان، خرده فروشان، مشتریان و غیره به کار گرفته شوند. شبکه دانش محور شامل تمامی فرایندهای دستیابی، ایجاد و یا تبدیل دانش است. با این که دانش در حالت داده یا اطلاعات تلقی می شود، واحد جریان را می توان به عنوان ارزش بالقوه در نظر گرفت که به شرکت ها اضافه می شود که به نوبه خود باعث ایجاد یا تمرکز فعالیت می شود. به صورت کلی، دانش در این جا برای بهبود عملکرد کلی، تبدیل دانش به محصولات در دسترس با گسترش دیدگاه مشترکی از شرکت هایی که صرفا بر روی زنجیره های فیزیکی، اطلاعاتی یا مالی تأکید دارند، در نظر گرفته شده است. دانش، اشاره بر اطلاعات ویژه در دانشگاه ها، شرکت ها، سازمان ها، بیمارستان ها و سایر بخش ها جهت ایجاد نوآوری محصول یا فرایند است.

. با توجه به این که تحقیق پیش رو به بررسی چالش ها و موانع سیستم های مدیریت اطلاعات بیمارستانی پرداخته است، لذا می توان شبکه های دانش محور را در همین زمینه نیز پیاده سازی نمود. لذا تحقیق پیش رو به ارائه یک راه حل جدید مبتنی بر شبکه های دانش محور برای حل گونه های ریسک در بیمارستان ها می پردازد. از آن جایی که ریسک، یک عامل است و دارای یک عدم قطعیت در موفقیت یا عدم موفقیت است، لذا در فاز شبیه سازی جهت تضمین رویکرد پیشنهادی، می توان دنیای فازی را به کار گرفت که دنیای عدم قطعی است. منطق فازی به عنوان یک بخش مهم از سیستم مدنظر واقع می گردد که  بر سیستم شبکه دانش محور، تاثیر می گذارد. یادگیری عمیق نیز به همراه منطق فازی در چارچوب کلی DEMATEL ارائه می گردد.

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *