فروش پروژه اثر تغییر مرتبه مدل فرایند بر عملکرد STR غیر مستقیم بدون حذف صفر با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2900

عنوان پروژه: فروش پروژه اثر تغییر مرتبه مدل فرایند بر عملکرد STR غیر مستقیم بدون حذف صفر با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: الکترونیک – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه اثر تغییر مرتبه مدل فرایند بر عملکرد STR غیر مستقیم بدون حذف صفر با نرم افزار MATLAB

در این پروژه به بررسی اثر تغییر مرتبه مدل فرایند بر عملکرد STR غیر مستقیم بدون حذف صفر پرداخته می شود. در حالت اول، مرتبه مدل تا 1 کاهش یافته است، بنابراین مشخصه های طراحی سیستم حلقه بسته مطلوب نیز تغییر خواهد کرد. در حالت دوم، مرتبه سیستم به 5 افزایش می یابد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد در کاهش مرتبه مدل به 1، روش STR غیر مستقیم بدون حذف صفر، پاسخ تا حد قابل قبولی مطلوب را به دنبال دارد، اما نوسانات قابل توجهی در سیگنال کنترلی به وجود می آید. اما در افزایش مرتبه مدل به 5، ورودی مرجع که موج مربعی بوده است، به خوبی ردیابی نگردیده است، اما در سیگنال کنترلی، نوسان های پی در پی مشاهده نمی گردد، هر چند در ابتدای امر، پرشی با دامنه زیاد در آن مشاهده می گردد. این الگوریتم در برابر افزایش مرتبه مدل، مقاومت خوبی ندارد، اما در برابر کاهش مرتبه، مقاوم می باشد.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *