فروش پروژه کوانتیزاسیون سنجش فشرده با MATLAB

کد پروژه: 3077

عنوان پروژه: فروش پروژه کوانتیزاسیون سنجش فشرده با MATLAB

قالب بندی: m – داکیومنت

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 70.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه کوانتیزاسیون سنجش فشرده با MATLAB

سنجش فشرده (CS) یک حوزه تحقیقاتی در سال‌ های اخیر است. مفهوم سنجش فشرده برای اولین بار در یک پایان‌ نامه دکترا در حدود سال 2000 ظاهر شد و بعدا توسط Tao Zhexuan، Emmanuel Candes و Donoho تکمیل شد. سنجش فشرده، یک نظریه جدید کسب اطلاعات متفاوت از نظریه نمونه‌ گیری شانون است. این تئوری اشاره می کند که سیگنال تراکم پذیر را می توان بسیار کمتر از استاندارد Nyquist نمونه برداری کرد و هم چنان قادر به بازیابی دقیق سیگنال اصلی بود. تئوری سنجش فشرده نتایج خوبی به دست آورده است، اما برای حرکت از تئوری به عمل، حسگر فشرده هنوز باید فرآیندهایی مانند ذخیره سازی، انتقال و پردازش را در نظر بگیرد، بنابراین عملیات کوانتیزاسیون ضروری است و کمی سازی سنجش فشرده در حال حاضر یک حوه تحقیقاتی باز است. به اصطلاح، کوانتیزاسیون برای پراکندگی دامنه مقدار لحظه ای به دست آمده از نمونه برداری است، یعنی استفاده از مجموعه ای از سطوح مشخص شده برای نشان دادن مقدار نمونه آنی با نزدیک ترین مقدار سطح. کوانتیزاسیون انواع مختلفی دارد، مانند کوانتیزه شدن اسکالر و کوانتیزه سازی برداری. در حالی که کوانتیزه برداری دو بعدی یا حتی چند بعدی است، دو یا چند دامنه یک نتیجه کوانتیزه شدن را تعیین می کنند؛ همچنین می توان آن را بر اساس سطوح کوانتیزه شدن تقسیم کرد که می توان آن را به کوانتیزاسیون یکنواخت و کوانتیزه غیریکنواخت محدوده دینامیکی ورودی تقسیم کرد. با تقسیم به 2^n قسمت، تقسیم محدوده دینامیکی ورودی کوانتیزاسیون غیریکنواخت، یکنواخت نیست و کوانتیشن معمولا با منحنی مشابه یک شاخص انجام می شود. سنجش فشاری با سه الگوریتم مختلف شامل FPC، AOP و CoSaMP در این پروژه انجام شده است.

عکس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2 

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *