Tag Archive: پروژه یادگیری عمیق matlab

فروش پروژه تشخیص رتینوپاتی دیابتی با یادگیری عمیق با MATLAB

کد پروژه: 3151

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص رتینوپاتی دیابتی با یادگیری عمیق با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 100.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص رتینوپاتی دیابتی با یادگیری عمیق با MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3151_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3151_2.jpg

عکس 3

http://www.nn4e.com/namira/3100/3151_3.jpg

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه لبه یابی تصویر با شبکه عصبی عمیق با MATLAB

کد پروژه: 3144

عنوان پروژه: فروش پروژه لبه یابی تصویر با شبکه عصبی عمیق با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه لبه یابی تصویر با شبکه عصبی عمیق با MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3144_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3144_2.jpg

عکس 3

http://www.nn4e.com/namira/3100/3144_3.jpg

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه چارچوب یادگیری انتقالی عمیق در SDN برای آدرس های منبع و امنیت پورت های دروازه با MATLAB

کد پروژه: 3142

عنوان پروژه: فروش پروژه چارچوب یادگیری انتقالی عمیق در SDN برای آدرس های منبع و امنیت پورت های دروازه با MATLAB

قالب بندی: m – داکیومنت

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 250.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه چارچوب یادگیری انتقالی عمیق در SDN برای آدرس های منبع و امنیت پورت های دروازه با MATLAB

با خرید این پروژه، مقاله آن هم ارسال می شود: Deep-Transfer Learning Framework in SDN for Source Addresses and Gateway Ports Security

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3142_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3142_2.jpg

عکس 3

http://www.nn4e.com/namira/3100/3142_3.jpg

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه ساختار بهینه رایانش ابری ناهمگون با مدل های یادگیری عمیق با MATLAB

کد پروژه: 3128

عنوان پروژه: فروش پروژه ساختار بهینه رایانش ابری ناهمگون با مدل های یادگیری عمیق با MATLAB

قالب بندی: m – داکیومنت

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 100.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه ساختار بهینه رایانش ابری ناهمگون با مدل های یادگیری عمیق با MATLAB

امروزه شبکه های رایانش ابری به عنوان یکی از مهمترین فناوری های دهه اخیر برشمرده می شود که با توجه به کارایی بالا، در بخش های مختلفی استفاده می شود. منظور از ابر، فضایی است که یک ارائه دهنده خدمات ابری، در اختیار کاربران قرار می دهد تا سایرین بتوانند از طریق اینترنت و حتی آفلاین، به فایل ها دسترسی داشته باشند. مسلما زمانی که از یک ساختار در بازه وسیعی استفاده می شود، چالش های فراوانی نیز در آن ایجاد می گردد. مهمترین بخش در هر ساختار شبکه ای، بحث مصرف انرژی است که بتوان به آن شبکه نشان سبز بودن را اعلان نمود. لذا توان و مصرف انرژی در شبکه های رایانش ابری نیز به عنوان یکی از مهمترین چالش ها، شناخته می شود. روش های متعددی برای کاهش مصرف انرژی در شبکه رایانش ابری وجود دارد. این تحقیق در زمینه بهبود زمان بندی و توازن بار جهت کاهش مصرف انرژی در یک ساختار ناهمگون در ابرهای ترکیبی کار می کند. بهبود زمان بندی و توازن بار یکی از روش های معمول در شبکه های رایانش ابری در دسترسی به داده ها و سیستم های توزیعی است. از آن جایی که شبکه رایانش ابری، به عنوان یک سیستم توزیعی و قابل دسترس برای کاربران شناخته می شود، لذا یک فضای بهینه سازی ایجاد می گردد که می توان به بهبود بهبود زمان بندی و توازن بار جهت کاهش مصرف انرژی در ابر پرداخت. روش پیشنهادی، استفاده از شبکه های عصبی عمیق است.

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3128_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3128_2.jpg

عکس 3

http://www.nn4e.com/namira/3100/3128_3.jpg

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تشخیص و ردیابی بازیکنان با یادگیری عمیق با MATLAB

کد پروژه: 3110

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص و ردیابی بازیکنان با یادگیری عمیق با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 75.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص و ردیابی بازیکنان با یادگیری عمیق با MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3110_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3110_2.jpg

عکس 3

http://www.nn4e.com/namira/3100/3110_3.jpg

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تشخیص آریتمی قلبی از سیگنال ECG با یادگیری عمیق با MATLAB

کد پروژه: 3108

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص آریتمی قلبی از سیگنال ECG با یادگیری عمیق با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 40.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص آریتمی قلبی از سیگنال ECG با یادگیری عمیق با MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3108_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3108_2.jpg

عکس 3

http://www.nn4e.com/namira/3100/3108_3.jpg

عکس 4

http://www.nn4e.com/namira/3100/3108_4.jpg

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تشخیص و تفکیک ساختمان ها در تصاویر ماهواره ای با یادگیری عمیق کانولوشن با MATLAB

کد پروژه: 3092

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص و تفکیک ساختمان ها در تصاویر ماهواره ای با یادگیری عمیق کانولوشن با MATLAB

قالب بندی: m – داکیومنت کامل

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 100.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص و تفکیک ساختمان ها در تصاویر ماهواره ای با یادگیری عمیق کانولوشن با MATLAB

این تحقیق از داده های ماهواره ای https://project.inria.fr/aerialimagelabeling استفاده می کند.

عکس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تشخیص آلزایمر از تصاویر MRI با رویکرد یادگیری عمیق گروهی با MATLAB

کد پروژه: 3091

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص آلزایمر از تصاویر MRI با رویکرد یادگیری عمیق گروهی با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 75.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص آلزایمر از تصاویر MRI با رویکرد یادگیری عمیق گروهی با MATLAB

بیماری آلزایمر یکی از شایع ترین بیماری های عصبی است. تشخیص دقیق اختلال شناختی خفیف (MCI) در مرحله پیش ‌درومال آلزایمر می‌تواند شروع را به تاخیر بیندازد. بنابراین، تشخیص زودهنگام آلزایمر بسیار ضروری است. در این تحقیق یک رویکرد هوشمند برای تشخیص آلزایمر از تصاویر MRI بر اساس داده های OASIS-3 انجام گرفته است که رویکرد مبتنی بر یادگیری عمیق  گروهی است که بر اساس ویژگی های ادما و نکروسیس روی تصاویر انجام می گیرد. در کل نام روش ترکیبی EDL، نامگذاری شده است. نتاجی حاصل نشان می دهد که دقت رویکرد پیشنهادی 94% است که نسبت به روش های پیشین خود در همین مجموعه داده های OASIS-3 دارای برتری عملکردی است.

عکس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه برچسب زنی نقش های معنایی در متون فارسی به روش یادگیری عمیق و هستی شناسی با MATLAB

کد پروژه: 3088

عنوان پروژه: فروش پروژه برچسب زنی نقش های معنایی در متون فارسی به روش یادگیری عمیق و هستی شناسی با MATLAB

قالب بندی: m – داکیومنت

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 100.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه برچسب زنی نقش های معنایی در متون فارسی به روش یادگیری عمیق و هستی شناسی با MATLAB

به صورت کلی، این تحقیق، مسئله برچسب زنی نقش های معنایی  در زبان فارسی و انگلیسی را در یک مجموعه داده معتبر به نام CoNLL مدنظر قرار داده است. در ابتدا عملیات پردازش زبان طبیعی و متن کاوی همراه با یک سری عملیات انجام می گیرد که مبتنی بر پردازش در سطح XML است. این مراحل شامل الفبای آوانگاری استاندارد، مجموعه آماری از میزان پوشش کل پایگاه داده های متنی ورودی و پیکره، اندازه نوشتار و توصیف رفتاری افراد، نوع لحن نوشتن فرد و توصیف رفتاری افراد، فاصله بین لغات و توصیف رفتاری افراد، فاصله بین لغات و توصیف رفتاری افراد، اتصالات حروف و توصیف رفتاری افراد و میزان کال بک لیبلر حاصل برای کل واحدها می باشد. در ادامه از آلفای کرونباخ و روش پیرسون برای شباهت یابی در متون و پایایی ان ها استفاده می گردد. سپس شبکه عصبی کانولوشن به عنوان تکنیک اصلی در آموزش و آزمون برای برچسب زنی نقش های معنایی   مدنظر قرار می گیرد. در داده های CoNLL بخش های فراوانی وجود دارد که این تحقیق، بخش فیلم های آن را برای برچسب زنی نقش های معنایی مورد نظر قرار داده است. نتایج حاصل نشان می دهد که رویکرد پیشنهادی از لحاظ معیارهای ارزیابی هم چون دقت، حساسیت، نرخ ویژگی، سرعت اجرا، میانگین مربعات خطا و انحراف معیار، نسبت به روش های پیشین دارای برتری عملکردی است.

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تشخیص و طبقه بندی مدولاسیون مبتنی بر شبکه عصبی عمیق کانولوشنال با MATLAB

کد پروژه: 3084

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص و طبقه بندی مدولاسیون مبتنی بر شبکه عصبی عمیق کانولوشنال با MATLAB

قالب بندی: m – داکیومنت

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 100.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص و طبقه بندی مدولاسیون مبتنی بر شبکه عصبی عمیق کانولوشنال با MATLAB

تشخیص مدولاسیون سیگنال های دیجیتال به دو حالت تقسیم می شود: شرایط همکاری و شرایط غیر همکاری. در یک محیط غیر همکار، تشخیص مدولاسیون یک فناوری بین تشخیص سیگنال و تغییر شکل سیگنال است. هدف اصلی آن تعیین روش تعدیل سیگنال قابل شناسایی است که همچنین برآورد بعدی پارامترهای سیگنال قابل شناسایی است (فرکانس حامل، نرخ نماد و غیره). تعدیل و شناسایی سیگنال ها در شرایط غیر همکار، کاربردهای گسترده ای در زمینه های غیرنظامی و نظامی دارد. در زمینه غیرنظامی، شناسایی مدولاسیون سیگنال ها به طور عمده برای تایید سیگنال، شناسایی تداخل و تایید تداخل برای مدیریت طیف رادیویی استفاده می شود. در زمینه نظامی، عمدتا برای اقدامات متقابل ارتباط رادیویی در فناوری رادیویی نرم افزار و مقابله الکترونیکی استفاده می شود. بنابراین، شناسایی حالت های مدولاسیون سیگنال دیجیتال در شرایط غیر همکاری دارای اهمیت تحقیقاتی مهمی است. هدف اصلی این کار به دو بخش تقسیم می شود:

  • شناسایی معماری شبکه عصبی عمیق مناسب برای کار شناسایی سیگنال و تشخیص مدولاسیون و پیشنهاد روش هایی برای کاهش زمان آموزش آن ها.
  • تشخیص دقیق مدولاسیون ها و تفکیک آن ها برحسب نسبت سیگنال به نویز یا SNR آن ها.

عکس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.