Daily Archive: مارس 2, 2017

فروش پروژه نرخ مسدود سازی ارسال داده در شبکه بیسیم ناهمگن با نرم افزار MATLAB

کد: 2501

عنوان پروژه: فروش پروژه نرخ مسدود سازی ارسال داده در شبکه بیسیم ناهمگن با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه نرخ مسدود سازی ارسال داده در شبکه بیسیم ناهمگن با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.