فروش پروژه عملکرد سیستم حلقه بسته در حضور اغتشاش با رفتار انتگرالی در STR با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2902

عنوان پروژه: فروش پروژه عملکرد سیستم حلقه بسته در حضور اغتشاش با رفتار انتگرالی در STR با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: الکترونیک – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه عملکرد سیستم حلقه بسته در حضور اغتشاش با رفتار انتگرالی در STR با نرم افزار MATLAB

در این پروژه، یک اغتشاش در فرایند STR اعمال می شود. اغتشاش های ثابت در لحظات مختلف، ممکن است وارد سیستم شوند و عملکرد آن را تغییر دهند. برای بررسی تاثیر اغتشاش بر عملکرد سیستم حلقه بسته، اغتشاشی به صورت پله ای با دامنه v(t)=0.1 در لحظه t=60 وارد سیستم می شود. همان طور که نتایج شبیه سازی در شکل های زیر نشان می دهد، ملاحظه می گردد اغتشاش بار، تاثیر به شدت مخربی بر عملکرد سیستم داشته است و همچنین تخمین پارامترها نیز دستخوش تغییرات فراوانی شده است که منجر به تغییر پارامترهای کنترل کننده می گردد. در واقع پارامترهای سیستم به مقداری همگرا شده اند که از پارامترهای صحیح، دور هستند. برای تضعیف اثر اغتشاش، علاوه بر استفاده از کنترل کننده انتگرالی، باید مکانیزم تخمین گر را نیز تغییر داد. به این ترتیب که از ترفند فیلتر کردن سیگنال استفاده می شود، به گونه ای که تاثیر اغتشاش  خیلی بزرگ نباشد.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *