فروش پروژه عملکرد سیستم STR در حضور اغتشاش در مرتبه های بالا با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2903

عنوان پروژه: فروش پروژه عملکرد سیستم STR در حضور اغتشاش در مرتبه های بالا با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: الکترونیک – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه عملکرد سیستم STR در حضور اغتشاش در مرتبه های بالا با نرم افزار MATLAB

در این پروژه، یک اغتشاش در فرایند STR اعمال می شود. اغتشاش های ثابت در لحظات مختلف، ممکن است وارد سیستم شوند و عملکرد آن را تغییر دهند. با افزایش مرتبه مدل به 4 و تغییر چند جمله ای ها و اعمال اغتشاش پله در لحظه 60 با مقدار 0.1 شبیه سازی این پروژه انجام شده است. همان طور که ملاحظه می گردد، افزایش مرتبه مدل در حضور نویز، اثر مخربی بر پاسخ سیستم و همچنین سیگنال کنترلی دارد. در ادامه با افزایش مرتبه مدل به 5، شبیه سازی برای اغتشاش سینوسی با فرکانس 0.2 رادیان بر ثانیه که در لحظه 60 وارد سیستم می گردد، صورت می گیرد. همان طور که در عکس 2 ملاحظه می شود، افزایش مرتبه مدل به 5 نیز در حضور اغتشاشات سینوسی، باعث بهبود پاسخ سیستم نمی شود و کنترل کننده، توانایی مقابله با اغتشاش را ندارد. اما نسبت به حالت قبل که مرتبه مدل، 4 در نظر گرفته شده بود، عملکرد نسبتا بهتری دارد. بنابراین با توجه به نتایج حاصل، ممکن است با تغییر نوع اغتشاش و افزایش مرتبه مدل، موجب تضعیف اثر اغتشاش شد. راهکار مناسب برای تضعیف اغتشاش در حالتی که دینامیک اغتشاش مشخص باشد، استفاده از اصل مدل درونی است.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *