فروش پروژه بررسی اثر صفر نامینیمم فاز سیستم STR با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2904

عنوان پروژه: فروش پروژه بررسی اثر صفر نامینیمم فاز سیستم STR با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: الکترونیک – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه بررسی اثر صفر نامینیمم فاز سیستم STR با نرم افزار MATLAB

در این بخش یکی از صفرهای سیستم به خارج از دایره واحد انتقال داده شده است. اما الگوریتم این روش با توجه به این که در آن حذف صفر و قطب صورت نمی گیرد. تغییر نخواهد کرد. همان طور که ملاحظه می گردد، صفر نامینیمم فاز بر روی پاسخ سیستم اثر مطلوب داشته، از مقدار فروجهش اولیه سیستم کاسته و همچنین ردیابی ورودی مرجع نسبتا خوب صورت گرفته است. اما صفر نامینیمم فاز بر روی سیگنال کنترلی اثر نامطلوبی گذاشته و نوساناتی را برای سیگنال کنترلی به همراه داشته است.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *