Daily Archive: اکتبر 8, 2016

فروش پروژه تعیین پایداری سیستم و توالی واحد پاسخ پله ای موج خروجی با نرم افزار MATLAB

كد: 2143

عنوان پروژه:  فروش پروژه تعیین پایداری سیستم و توالی واحد پاسخ پله ای موج خروجی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تعیین پایداری سیستم و توالی واحد پاسخ پله ای موج خروجی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.