Daily Archive: اکتبر 29, 2016

فروش پروژه طراحی فتوولتاییک با استفاده از منبع Z بدون منبع DC و MPPT با نرم افزار MATLAB

كد: 2175

عنوان پروژه: فروش پروژه طراحی فتوولتاییک با استفاده از منبع Z بدون منبع DC و MPPT با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: mdl

دسته: الکترونیک – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه طراحی فتوولتاییک با استفاده از منبع Z بدون منبع DC و MPPT با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

عکس 7

عکس 8

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تست آنتن با استفاده از سری فوریه با نرم افزار MATLAB

كد: 2174

عنوان پروژه: فروش پروژه تست آنتن با استفاده از سری فوریه با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تست آنتن با استفاده از سری فوریه با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار Flash

كد: 2173

عنوان پروژه: فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار Flash

قالب بندی: fla – swf

دسته: كامپيوتر – Flash و Action Script

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Adobe Flash

شرح مختصر:

فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار Flash

زمان: 1 دقیقه و 20 ثانیه

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.