Daily Archive: ژوئن 18, 2020

فروش پروژه ماشین حساب با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2987

عنوان پروژه: فروش پروژه ماشین حساب با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه ماشین حساب با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

 

 

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه ریزپهنه بندی آسیب پذیری شهرهای اطراف کرمانشاه با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2986

عنوان پروژه: فروش پروژه ریزپهنه بندی آسیب پذیری شهرهای اطراف کرمانشاه با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m- داکیومنت کامل

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه ریزپهنه بندی آسیب پذیری شهرهای اطراف کرمانشاه با نرم افزار MATLAB

زمین لرزه به عنوان یک بلای طبیعی، اثرات مخرب بسیاری دارد. در تمام این تحقیق، به بررسی زمین لرزه در ابعاد و زوایایی مختلف در کشور ایران پرداخته شد و اثرات خرابی آن ها بر بخش های مختلف، مورد بررسی واقع گردید. سپس سعی در استفاده از یک مجموعه داده واقعی برای بررسی پهنه بندی آسیب پذیری شد که در شهر کرمانشاه در اثر زمین لرزه، حاصل گردید. اثرات حوزه نزدیک و دور بر طیف خطر در چند قالب مورد بررسی قرار گرفت که مهمترین آن، امتداد گسل ها بود. شبیه سازی در محیط MATLAB و Excel به صورت ترکیبی برای تحلیل احتمالی و آماری انجام شد. در ابتدا به رسم نمودارهای فراوانی به بزرگی زمین لرزه، نمودار فراوانی پراکنش های زمین لرزه و نمودار فراوانی عمق پراکنش زمینه لرزه ها از داده های موجود و ثبت شده کرمانشاه در بازه زمانی 1917 الی 2018 میلادی پرداخته شد. سپس تحلیل احتمالی با کدنویسی در محیط MATLAB انجام گرفت که در ابتدا احتمال رویداد زمین لرزه مورد بررسی قرار گرفت که نشان می داد می توان نرخ آسیب پذیری و زمین لرزه را در یک منطقه مشخص مانند کرمانشاه تا حدی تخمین زد. سپس تحلیل دینامیکی زمین لرزه با روش میرایی ویسکوز انجام گرفت که نشان می داد شتاب زلزله ها در ابعاد زمین لرزه به بزرگی 5 ریشتر در شهر کرمانشاه بر اساس داده های موجود رخ می دهد. طیف خطر یکنواخت برای امتداد پذیری گسل های شهر کرمانشاه با زاوایا و گام های مختلف در دو مرحله گوناگون نمایش و سپس به نمایش محدوده انتهایی طیف خطر یکنواخت پرداخته شد. نمایش تناوب پالس بر حسب بزرگی، نمایش بیشترین حد جابجایی بر مقاومت، تحلیل اثر جنس خاک و استفاده از تکنیک SIMQKE برای ریزپهنه بندی آسیب پذیری در زمین لرزه در شهر کرمانشاه نیز در ادامه صورت گرفت که حاکی از توانمندی رویکرد پیشنهادی در نمایش ریزپهنه بندی آسیب پذیری در شهر کرمانشاه در برابر زمین لرزه را نشان می دهد.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

 

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه کنترل تطبیقی برج تقطیر صنعتی با استفاده از یادگیری عمیق با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2985

عنوان پروژه: فروش پروژه کنترل تطبیقی برج تقطیر صنعتی با استفاده از یادگیری عمیق با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m- داکیومنت کامل

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 80.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه کنترل تطبیقی برج تقطیر صنعتی با استفاده از یادگیری عمیق با نرم افزار MATLAB

امروزه صنعتی نفت به عنوان یکی از مهمترین عناصر در هر کشوری به شمار می رود. وجود سیستم های برج تقطیر، یکی از ضرورت های هر پالایشگاهی به شمار می رود. شناسایی پارامترهای مهمی که با بهبود آن ها می توان کارایی برج تقطیر را تا اندازه ای سامان داد، یک ضرورت به شمار می رود، زیرا نتایج هر بخش از فرایندهای آن، به بخش بعدی، تاثیر می گذارد. یکی از مهمترین این بخش ها، مصرف انرژی، پایداری در برابر نویز و کارایی در برابر اغتشاشات می باشد. استفاده از کنترل کننده ها می تواند نیلی به این اهداف را ارائه دهد. اما استفاده از کنترل کننده ای که مقاوم در برابر خطاها باشد، امری ضروری است تا به فرایندهای آتی، تاثیر منفی نداشته باشد. این تحقیق به استفاده از کنترل کننده مبتنی بر شبکه عصبی عمیق به عنوان ساختاری تخمین زن به همراه یک روش آماری جهت بهبود مصرف انرژی، پایداری در برابر نویز و کارایی در برابر اغتشاشات می پردازد. شبیه سازی در محیط MATLAB انجام می پذیرد و انتظار می رود که بهینه سازی در سه هدف نام برده، به بهترین شکل ممکن، صورت پذیرد.

 

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه افزایش نرخ تشخیص و پیشگیری از جرائم فیشینگ در بانکداری اینترنتی با C4.5 با نرم افزار R

کد پروژه: 2984

عنوان پروژه: فروش پروژه افزایش نرخ تشخیص و پیشگیری از جرائم فیشینگ در بانکداری اینترنتی با C4.5 با نرم افزار R

قالب بندی: R – داکیومنت کامل

دسته: کامپیوتر – R

قیمت: 100.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: R

شرح مختصر:

فروش پروژه افزایش نرخ تشخیص و پیشگیری از جرائم فیشینگ در بانکداری اینترنتی با C4.5 با نرم افزار R

در این تحقیق الگوریتم های مختلف داده کاوی بررسی و بر روی دیتاست داده های مربوط به فیشینگ که در چند مرحله فرآیند پیش پردازش و تجزیه تحلیل بر روی آن انجام شده است، اعمال می­شود و خروجی الگوریتم های مختلف با پارامترهای خروجی متنوع همچون میزان دقت و صحت و همچنین عدد کاپا تجزیه و تحلیل شده است. در این تحقیق، انوع مختلف مشخصه های فیشینگ و پنج الگوریتم برای طبقه بندی و پیش بینی وب سایت های فیشینگ ارائه شده است و نتایج آن ها با هم مقایسه شده اند. فرآیند نرمال سازی و انتخاب مجموعه داده های موثر بر طبقه بندی پیش از اجرای الگوریتم های داده کاوی برای اجرای درست طبقه بندی و پیش بینی وب سایت های فیشینگ مورد استفاده قرار گرفته اند.

الگوریتم C4.5 توسط Quinlan در سال 1993 پیشنهاد شده است. این یک الگوریتم استتنتاجی درخت تصمیم گیری و یک جانشین از الگوریتم ID3 (Iterative Dichotomiser 3) است. الگوریتم استتنتاجی الگوریتم درخت تصمیم گیری تحت دسته بندی الگوریتم طبقه بندی (classification) قرار می گیرد. در الگوریتم طبقه بندی دو مرحله وجود دارد. اولین مرحله یادگیری است که در آن مدل طبقه بندی ساخته می شود. مرحله دوم مرحله ای است که در آن مدل برای پیش بینی برچسب های کلاس با داده های داده شده استفاده می شود. مجموعه داده های آزمایشی مورد استفاده در مقاله شامل 300 وب سایت است. از میان آنها 200 وب سایت فیشینگ هستند که 154 آن به عنوان فیشینگ توسط مدل طبقه بندی ذخیره شده پیش بینی شده است و 100 وب سایت قانونی هستند که 94 مورد از آن توسط مدل پیش بینی شده است. پس از پیش بینی ماتریس سردرگمی تولید می شود و میزان موفقیت آن 0.826 و نرخ خطا 0.173 است. بنابراین دقت مدل سازنده که با 750 نمونه آموزش دیده شده است دقت 82.6٪ را دارد. میزان صحت الگوریتم C4.5 از نرخ تقریبی 82 درصد تشخیص داده شده در مقاله پایه به نرخ تقریبی 96 درصد در این تحقیق رشد پیدا کرده است.

نه تنها الگوریتم های داده کاوی، بسیاری از پژوهش ها تلاش کرده اند تا الگوریتم های داده کاوی را اصلاح کنند تا قابلیت تشخیص فیشینگ این الگوریتم ها را بهبود بخشد. PRISM الگوریتم جفت گرا صفت-ارزش است. الگوریتم PRISM به طریقی اصلاح می شود که در یک زمان حداقلی تمام قوانین کامل سعی در تولید شود. نتایج به دست آمده برای الگوریتم پیشنهادی حاکی از آن است که الگوریتم های استخراج داده ها می توانند برای تشخیص فیشینگ مورد استفاده قرار گیرند به عنوان الگوریتم پیشنهادی، 87 درصد از سایت های فیشینگ به درستی شناخته شده است. ما در این تحقیق با نرخ صحت بیش از 90 درصد وب سایت های فیشینگ را به درستی تشخیص دادیم و با الگوریتم های مختلف بر روی دیتاست استاندارد مورد استفاده در چند مقاله مقایسه را انجام دادیم.

مزایا و معایب: الگوریتم بهبود یافته C4.5 در اکثر موارد میزان خطای کمتری نسبت به روش سنتی C4.5 دارد. الگوریتم بهبود یافته C4.5 در تعداد متغیرهای بالا و تعداد مشخصه های زیاد، بهینه عمل می کند. قوانین استخراج شده از خروجی الگوریتم بهبود یافته C4.5 بسیار دقیق تر است و میزان فضای حافظه ای که مصرف می شود، بسیار کمتر است. تعداد برگ های تولید شده توسط الگوریتم بهبود یافته C4.5 کمتر از روش سنتی C4.5 می‌باشد. الگوریتم بهبود یافته C4.5 در دیتاست هایی با داده های نویز بالا بهینه عمل نمی کند و میزان خطای اجرای الگوریتم بهبود یافته C4.5 افزایش پیدا می کند.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.