Monthly Archive: آوریل 2016

فروش پروژه حرکت براونی (Brownian Motion) با نرم افزار MATLAB

كد: 1617

عنوان پروژه: فروش پروژه حرکت براونی (Brownian Motion) با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه حرکت براونی (Brownian Motion) با نرم افزار MATLAB

حرکت براونی (Brownian Motion) در فیزیک به نوعی از حرکت تصادفی ذرات غوطه ور در سیال (مایع یا گاز) بر اثر برخورد این ذرات با اتم ها یا مولکول های سیار گفته می شود.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه معادله Black Scholes با نرم افزار MATLAB

كد: 1616

عنوان پروژه: فروش پروژه معادله Black Scholes با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه معادله Black Scholes با نرم افزار MATLAB

در مالیه ریاضیاتی (Financial Mathematics)، معادله Black Scholes یک معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی (PDE) است که تکامل قیمت را اداره می کند. معادله Black Scholes جز فرآیندهای تصادفی (Stohastic Process) هاست.

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.