Daily Archive: آوریل 3, 2016

فروش پروژه ساختن كوه به كمك فركتال ها به زبان ++C و استفاده از OpenGL و MFC

كد: 1660

عنوان پروژه: فروش پروژه ساختن كوه به كمك فركتال ها به زبان ++C و استفاده از OpenGL و MFC

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – OpenGL

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه ساختن كوه به كمك فركتال ها به زبان ++C و استفاده از OpenGL و MFC

عكس خروجی برنامه

http://www.nn4e.com/namira/1600/1660.jpg

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه سیمولینک سامانه جهانی مخابرات سیار (UMTS) با نرم افزار MATLAB

كد: 1659

عنوان پروژه: فروش پروژه سیمولینک سامانه جهانی مخابرات سیار (UMTS) با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: mdl

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 70.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه سیمولینک سامانه جهانی مخابرات سیار (UMTS) با نرم افزار MATLAB

در این پروژه سامانه جهانی مخابرات سیار یا UMTS که مخفف شده Universal Mobile Telecommunication System می باشد، که یکی از فناوری های نسل سوم شبکه تلفن همراه است، پیاده سازی گردیده است.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه فیلترگذاری سیگنال ECG به کمک FFT با نرم افزار MATLAB

كد: 1658

عنوان پروژه: فروش پروژه فیلترگذاری سیگنال ECG به کمک FFT با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: الکترونیک – MATLAB

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه فیلترگذاری سیگنال ECG به کمک FFT با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تشخیص نقاط خالی از سکونت از روی نقشه به روش آنالیز الگو با نرم افزار MATLAB

كد: 1657

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص نقاط خالی از سکونت از روی نقشه به روش آنالیز الگو با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص نقاط خالی از سکونت از روی نقشه به روش آنالیز الگو با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه سنجش از دور تصویر با شبکه عصبی BP با نرم افزار MATLAB

كد: 1656

عنوان پروژه: فروش پروژه سنجش از دور تصویر با شبکه عصبی BP با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه سنجش از دور تصویر با شبکه عصبی BP با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.